Om

2014-2019 bloggade jag varje måndag på www.genealogi.se om släktforskning och angränsande ämnen. Däremot kunde jag inte där tycka till om annat som ligger mitt hjärta nära, politik t.ex. eller världshändelser. Det som till sist fick mig att ta bladet från munnen och starta en andra blogg - Teds Tankesmedja - är den förfärliga situationen för tusentals ensamkommande flyktingbarn. Särskilt från den dag de fyller 18, då de överges av Gud och människor, inte minst då av landets kommuner och ett Migrationsverk, som allt mer börjar likna ett Deportationsverk. Detta är på alla sätt orättfärdigt och ovärdigt en civiliserad nation som Sverige och jag känner att jag behöver ett expansionskärl för min vrede och frustration. Kanske kan några av tankarna från denna min smedja, inte minst då de historiska perspektiv jag har för avsikt att föra in, få en och annan att tänka till och tänka om ... 

Om mig

Centimorgan (cM)

  

Nya tider och nya tänkesätt kräver nya mätmetoder och standarder. Såväl inom industri och vetenskap som inom etik, moral och politik. På senare år, när migrationsfrågan kullkastat alla gamla värderingar kring människors lika värde, medmänsklighet och rättsskipning, har behovet av ett skarpt verktyg för beskrivning och kvantifiering av det politiska och byråkratiska trixandet nu nått en kritisk punkt. Hur mycket rävspel och ohederlighet tål nationen? Hur beskriva och mot varandra väga de parametrar som tillsammans utgör det moraliska och juridiska moras vi sedan 2015 har trampat omkring i? Det efterlängtade redskapet heter

Centimorgan (cM)

I ett nära samarbete mellan Svenska Standardiseringskommissionen, Politiker utan gränser, Föreningen Kreativa Jurister, Föreningen för sovande journalister och Teds Tankesmedja, finns detta nyttiga verktyg nu tillgängligt för alla och envar. Den nya enheten Centimorgan (cM), som använder skalan 1 - 10, där 10 är värst, bygger på åtta observationer:

 • Förnekande av fakta  Det handlar om förmågan att effektivt blunda för samstämmiga rapporter från FN, Amnesty, Läkare utan gränser, världspressen och det svenska utrikesdepartementet om att Afghanistan är världens farligaste land med dagliga terrordåd och ständigt pågående etniska förföljelser.
 • Okunskap  Ovilja att ta till sig kunskap om Afghanistans historia, etniska konflikter, religionsstrider, kulturellt betingade begränsningar och blodiga nutidshistoria, kunskaper som borde vara avgörande vid bedömning av asylskäl.
 • Tolkningsföreträde  Inställningen att man själv i alla lägen vet bäst och har rätt att tolka t.ex. resultaten av åldersbestämningar på hårdast möjliga sätt och efter eget gottfinnande. Ett medicinskt yttrande om att en knäundersökt yngling KAN vara över 18 tolkas alltid som att han ÄR över 18.
 • Fifflande med lagar  Kreativitet i tillskapandet av nya lapptäckslagar och förordningar, ägnade att placera alla asylsökande i livslång limbo. Lagarna behöver inte vara juridiskt korrekta eller i linje med lagrådets rekommendationer. De behöver inte heller vara logiska och naturligtvis inte heller rättvisa. 
 • Tillämpning av lagar och förordningar  Det lagstiftaren missat eller för skams skull inte kunnat få till, tar berörda myndigheter, i detta fall närmast Migrationsverket och Gränspolisen, beslutsamt hand om. Med mästerlig hand påför man byråkratisk otydlighet och hopplösa återvändsgränder respektive polisiärt blind lydnad, trotsande alla slags konventioner.
 • Politisk opportunism   Förmågan att rida på en av partipolitiska skäl frampiskad våg av främlingsfientlighet, okunskap och racism. 
 • Lismande skenhelighet  som manifesterar sig i självglorifierande framträdanden i media, där journalisterna aldrig bemödar sig om att sticka hål på förträfflighetsbubblan.
 • Lögnpotential  arrogansen att, likt den förre presidenten i USA, år efter år ogenerat ljuga sig fram i debatten och/eller ansluta sig till redan sjösatta osanningar.
Det är alltså dessa parametrar, och några till, som utgör grunden för den nya enheten Centimorgan (cM). När dessa egenskaper och förhållningssätt värderas och vägs samman, uppnås en siffra, t.ex. 6,2 cM, som indikerar exakt hur falsk och ful politikern eller myndighetsföreträdaren är. Här några exempel: 

9,2 cM    Mikael Ribbenvik, Generaldirektör för Migrationverket

8,8  cM   Maria Malmer Stenergard, Migr-politisk talesperson för Moderaterna 

8,6 cM     Fredrik Malm, Migrationspolitisk talesperson för Liberalerna

Kommittén tar kontinuerligt fram nya cM-bedömningar.

Genuint främlingsfientliga personer, som t.ex. Jimmie Åkesson och Ebba Busch, får lustigt nog lägre cM-siffror. Detta beror på att de aldrig försökt dölja sina åsikter och därför missar viktiga poäng kring lismande och lögner. 

Vilken poäng uppnår då rikslikaren själv, Justitie- och Migrationsminister Morgan Johansson? Kommittén sliter med den frågan ...

Den påläste känner säkert igen begreppet Centimorgan som den enhet som används av släktforskare och på senare år även av kriminaltekniker för att beskriva biologisk släktskap mellan två testade personer. 

Den nya enheten för bedömning av politiker och byråkrater handlar givetvis inte om biologisk släktskap. Däremot, i överförd bemärkelse, om den andliga gemenskap som tycks förena de samvetslösa uslingar, som nu i över fem års tid plågat unga oskyldiga människor med namnlös psykisk tortyr ...

 Inga ömmande fall för Sabuni!

 

Dra tillbaka förslag som gör det lättare för asylsökande att stanna – annars lämnar vi januarisamarbetet.

Det kravet på regeringen från L-ledaren Nyamko Sabuni kom häromdagen. En humanitär skyddsgrund skulle ge asylsökande som befunnit sig länge i Sverige, men som inte anses ha skyddsskäl, möjlighet att stanna. Detta enligt ett av de förslag till ny migrationspolitik som regeringen skickat ut på remiss. Begreppet "ömmande fall" skulle återinföras.

Men Liberalerna står inte bakom förslaget. Detta trots att regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna i januariavtalet kom överens om att driva en humanitär skyddsgrund i migrationskommittén. I kommitténs förslag fanns den humanitära skyddsgrunden inte med och nu anser Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni att ökad invandring skulle leda till kostnader som påverkar budgetsamarbetet mellan partierna och kräver att det stoppas.

Jag kommer att tänka på en annan flykting, Nyamko Sabuni, född under föräldrarnas exil i Burundi men med rötter i dåvarande Zaire (Kongo-Kinshasa), som kom till Sverige som 12-åring. Fadern var politisk flykting och flydde således vidare från Burundi till Sverige med sin familj.

Om vi nu hade haft en liknande hantering av flyktingärenden 1981 som vi har idag, så hade familjen naturligtvis inte fått asyl i Sverige. Det fanns nog "säkra provinser" i Kongo där familjen hade kunnat bli internflyktingar. Kanske var det så att fadern kom först och familjen senare? I så fall hade man behövt pröva om relationen mellan hennes föräldrar verkligen kunde betraktas som en tillräcklig anknytning? Modern var ju bara 14 år när Nyamko föddes, 13 när hon gifte sig. Finns det styrkt dokumentation om vigseln? Vet man med säkerhet att Nyamko är född 1969? Kan det vara läge för en knäundersökning?

Om anknytningen inte var tillräckligt stark borde man genast ha avvisat Nyamko - men inte till Burundi där hon är född och vuxit upp, utan till Kongo där hon har sina rötter och eventuella medborgarskap, om man nu kan tala om sådant i detta svårt sargade och etniskt sönderslitna land. Möjligen skulle man ha kunnat muta korrupta politiker i Kinshasa med några miljarder för att ta emot henne och andra etniska kongoleser ...

Ja, som alla läsare förstår så är detta svart satir när den är som värst. Men titta då i stället på den infällda familjegruppen som föreställer Ahmad med sambo och 1, 5-årig dotter. Han kom 2015 till Sverige, har uppehållstillstånd enligt Nya Gymnasielagen, har klarat sin utbildning och måste nu inom ett par dagar hitta en tillsvidareanställning eller ett fast jobb som räcker i minst 2 år - annars skall han avvisas från landet. Att det under brinnande Corona är omöjligt för en flykting att hitta ett fast jobb är inget som bekymrar politikerna. Allting annat i vårt samhälle har vi anpassat efter den nya svåra situationen, men inte detta ...

Att Ahmad har familj här är enligt Migrationsverket inte ett tillräckligt starkt skäl för att få stanna. Att lilla flickan i ett sådant scenario kommer att få växa upp utan sin pappa är inget som Migrationsverket kan ta hänsyn till. Det finns inga "ömmande skäl" och ingen Barnkonvention i världen tycks kunna förhindra detta brott mot mänskligheten.

Annat var det när den kongolesiska flyktingflickan Nyamko flydde till Sverige från Burundi 1981. Har hon glömt, eller möjligen förträngt detta?

Det finns en särskild plats i helvetet för flyktingar som beter sig grymt och omänskligt mot andra flyktingar.


Ribbenvik á la Malta

 

Sedan allt fler rapporter börjat komma om politiker och generaldirektörer som trots egna förmaningar och direktiv kastat sig iväg på "nödvändiga" julresor till varmare länder, känner jag det som en bjudande plikt att avslöja ytterligare en: Migrationsverkets Generaldirektör:

Mikael Ribbenvik

Under julhelgen passade han och hans sambo på att flyga ner till Malta, en flagrant ohörsamhet visavi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och statsministerns salvelsefulla uppläxningar och vädjanden. Tillfrågad om varför han valde att ändå genomföra resan, gav Ribbenvik följande förklaring:

”Vi är en familj med benen i två länder. Min sambo flyttade till Sverige från Malta i somras och har inte kunnat besöka sitt hemland sedan dess. Av en rad privata skäl var hon tvungen att besöka sin bostad där. Eftersom vi ska gifta oss där behövde vi göra en examination av hindersprövning under ed med personlig inställelse senast tre månader innan”

Han påstod också att han tolkat rekommendationerna mot att resa som att de inte gäller ifall det avser en tjänsteresa eller då man har starka familjeskäl.

Starka familjeskäl? Hmmm ....

Funderar på alla de familjeskäl, som våra ensamkommande och andra flyktingar, dem som Ribbenvik helst vill utrota om inte från jordens så i alla fall Sveriges yta, skulle kunna åberopa. Här har de nu väntat i över fem år på att ens få veta om de får stanna i vårt land eller till sist kommer att deporteras till världens farligaste land, som inte vill ha dem tillbaka. Ett land många av dem inte känner, kanske inte ens är födda i.  

Vad skulle inte många av våra flyktingar ge för att, likt Mikael Ribbenvik och hans sambo, sätta sig på ett flygplan och resa till kanske Afghanistan, Iran eller Pakistan för att äntligen få träffa sina kära mammor (papporna är för det mesta döda, mördade eller försvunna) och syskon. Eller till släktingar i Tyskland, Frankrike eller i något av våra grannländer. Men alla sådana förhoppningar har Mikael Ribbenvik grusat - en flykting med TUT (Tillfälligt uppehållstillstånd) kan inte lämna landet, då kommer han aldrig in igen. Inte ens med ett afghanskt pass i handen. För detta måste man ha PUT (Permanent uppehållstillstånd) och sådana delar inte Migrationsverket längre ut, vad det verkar ...

Skulle man inte kunna tänka sig undantag från dessa omänskliga regler, säg att flyktingar skulle kunna få ett tillfälligt "visum" för en resa till det land där resterna av deras familjer vistas? Ett tidsbegränsat medmänskligt fönster för olyckliga flyktingar att få träffa sina familjer och anhöriga. En neutral plats kanske, där FN skulle kunna inrätta ett humanitärt centrum för tillfälliga familjeåterföreningar. Cypern? Mallorca? 

Eller, varför inte, MALTA, där man numera är van vid resenärer med starka familjeskäl!

På shoppingrunda med Morgan

Vi var många som inte kunde dölja vår elaka förtjusning, när det avslöjades att Justitie- och Migrationsminister Morgan Johansson, trots förmaningar, hade smitit ut på Annandagsrean för att köpa en julklapp till sina gamla föräldrar. Ministern fick be om ursäkt, både till Statsministern och till nationen för detta synnerligen olämpliga tilltag. Hans GRANDIOSA NARCISSISM fick till sist media, som i mer än fem år blundat för hans arrogans och självförträfflighet, särskilt när det gäller behandlingen av de ensamkommande flyktingarna, att reagera. 

GRANDIOS NARCISSISM beskrivs på följande sätt:

 • En överdriven känsla av egen storhet.
 • En ständig förväntan på att bli beundrad och berömd. 
 • Förväntan att av andra betraktas som överlägsen, även på områden där hen saknar meriter.
 • Ett överdrivet skryt och förstorande av åstadkommande och talanger
 • En upptagenhet med fantasier kring framgång, makt, briljans och skönhet. 
 • En upplevelse av överlägsenhet och att man bara passar ihop med andra, lika storartade, personer.
Alla dessa punkter stämmer kanske inte in på ministern, men besvärande många. Det kom som något av en överraskning att denne som vi upplever känslokalle och obarmhärtige man ändå tycks ha hjärta för sina föräldrar och kanske för andra familjemedlemmar. Hans förseelse, ehuru extremt dåligt tajmad, får väl ändå anses som ringa, särskilt i jämförelse med alla de brott mot humanismens och juridikens lagar och traditioner han som minister begått. Hans inköp denna gång kanske inte erfordrade en shoppingvagn, men denna har han genom åren fyllt med allsköns tricks och oegentligheter från historiens och nationernas skräpkammare:

FÖRVAREN - Här har ministern tagit intryck av olika former av politisk fångenskap, där totalt oskyldiga människor utan rättegång berövats sin frihet på obestämd tid. Tyskland 1933-1945 poppar givetvis genast upp, men också USA där man 1941-1945 i åratal internerade oskyldiga Japanska kvinnor och barn. Eller Belarus idag, där tusentals fredliga demonstranter spärrats in, eller Eritrea, Turkiet, Iran o.s.v. De svenska förvaren är måhända drägligare än de uppräknade, men utgör likafullt ett brott mot mänskligheten. Oskyldiga människor skall inte frihetsberövas! I synnerhet inte barn och ungdomar!

DELEGATIONEN - För varje orättfärdig regim är det viktigt att upprätthålla ett sken av legitimitet och anständighet. Det är därför man alltid ser till att låta andra utföra det smutsiga arbetet, i vårt fall Migrationsverket och i förlängningen Gränspolisen. Morgan har säkert studerat CIA, KGB, MI6 och alla andra förkortade organisationer och lärt sig hur man lägger ut dimridåer och löser problem i det tysta utan att behöva ta hänsyn till lagar och förordningar. Trixar och fixar. När media någon gång får napp på en skandal och börjar rota, står regimen själv snövit och "oskyldig" helt vid sidan av.

LÖGNEN - I alla tider har lögnen varit ett användbart politiskt redskap för samvetslösa regimer. Donald J Trump har gjort den till en självklarhet, liksom hans idol i öst, Vladimir Putin. För att inte tala om alla historiska lögnare, diktatorer, kuppmakare, infiltratörer, för vilka ingenting skulle ha fungerat utan lögnen som bas och smörjmedel. Under flyktingkrisen har vi även i Sverige fått lära oss att det är tillåtet att ljuga om det bara gynnar syftet, agendan, nämligen att deportera så många flyktingar som möjligt. Det är tillåtet att ljuga via suspekta åldersbestämningar, liksom att konsekvent förneka hur det står till med säkerheten i Afghanistan, för närvarande världens dödligaste land. Den lögnen är så flagrant och så besvärande att inte ens media orkar ta i den.

GODTYCKET - Liksom på bilden av Gladiatorspelen i Rom ovan, utgör "Tummen upp" respektive "Tummen ned" skillnaden mellan liv och död för de fördömda. En smart politiker måste glömma eventuella barlaster i form av ideologier och hederlighet och lära sig att spela på känslostämningar, politiska trender, populism och främlingsskräck. Bibehållandet av makten måste, á la Trump, i alla lägen vara det primära, medan den politiska ambitionen kring rättvisa och välstånd underordnas.    

Morgan Johansson har shoppat runt efter alla de byggbitar han behöver för att skapa sitt Sverige, en nation där de gamla idealen sopats under mattan till förmån för krassa värderingar, opportunistiskt schackrande och grym omänsklighet.  

    

Alternativa resvägar

Tisdagen den 15 december skulle ett chartrat plan ha lyft från Arlanda mot Kabul. Ombord skulle 18 olyckliga återvändare ha befunnit sig tillsammans med sina ledsagare/väktare. I sista stund ställdes "återvändandeinsatsen" (polisspråk) in och som orsak angavs att några i personalen testats positiva för covid-19, ett i dessa svåra tider klart giltigt skäl. Däremot  berodde den  avbrutna insatsen inte på något sätt på säkerhetsläget i Kabul eller på det orimliga och ogudaktiga i att, när pesten härjar som värst, avvisa någon enda människa ut ur riket. Alls icke!

Går man däremot in på Polisens hemsida finner man följande häpnadsväckande uttalande från Gränspolisen:

– Polismyndigheten kan inte riskera att någon blir smittad, därför valde vi att ställa in insatsen, och arbetar nu med att hitta alternativa resvägar för berörda återvändare, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen vid nationella operativa avdelningen.

Alternativa resvägar? Varför då? Varför kan man inte bara vänta några veckor tills personalen tillfrisknat och inga nya positiva testresultat stör ordningen, för att sedan köra en favorit i repris, direktflyg till Kabul med chartrade plan?

Nej, se, man kan inte det! Det har strulat till sig i Afghanistan, där man för närvarande inte vill ha några fler transporter av levande människor från Europa. Jag föreslår att det är detta som är Gränspolisens huvudmotiv för att ställa in resan - ett motiv som dock utgör politiskt sprängstoff och som man har blivit tillsagd av Migrationsverket och/eller politikerna att förtiga.

I en intervju i DN ställde journalisten följande berättigade fråga till Patrik Engström:

- Den inställda utvisningen har medfört kostnader, detta kan hända igen. Varför pausar ni inte utvisningarna tills läget har lugnat ned sig?

Svaret är lika belysande som upprörande:

– Polismyndigheten har ett uppdrag ifrån lagstiftaren att verkställa beslut om utvisning. Det är inte Polismyndigheten som avgör om man ska pausa det arbetet. De ärenden som vi verkställer är de flesta från Migrationsverket. Om det ska införas ett generellt stopp för återvändande då är det Migrationsverket som måste besluta om det.

Här har vi den typiskt soldatmässiga framtoningen. Polisen har att lyda order och skall inte ägna sig åt att tänka själva eller överväga om de direktiv man får är rimliga, mänskliga eller ens genomförbara. "We follow orders" är uppenbarligen Gränspolisens mantra, och därmed degraderar man sig själva till villiga redskap till en allt mer arrogant överhets slugt kalkylerade brott mot mänskligheten. (I dessa svåra tider är det ändå ingen som hinner tänka på flyktingar och avvisningar ...)

Den svenska Gränspolisen består uppenbarligen av en samling drillade legoknektar, som lydigt viftar på svansen åt Mikael Ribbenvik och Morgan Johansson medan man känslokallt hugger och klöser dem som redan ligger ner.

Äldre inlägg