Den här insändaren har jag skickat till min lokaltidning:

I måndags fylldes kommunfullmäktigesalens åskådarläktare till sista plats - mer än hälften var ensamkommande ungdomar, mestadels från Afghanistan, som nu i 2 eller 3 år bott i Falköping. Varför? Jo, för att en interpellation, om vad kommunen kan göra för de flyktingar som under asylprocessen hunnit fylla 18, skulle besvaras. Kommunen har ju under tre år berikat sig med sagolika 44 miljoner, ett överskott på de pengar Migrationsverket skickat för att kommunen ska ta hand om ensamkommande barn och ungdomar. Pengar som man sedan helt skamlöst har använt till helt andra ändamål.

Dagens ROS till Anna-Britta Fransson (Liberalerna) som vågade utmana de hårdnackade politikerna i majoriteten och som fick socialnämndens ordförande, Susanne Larsson (S), att framstå som en kallhamrad politiker, utan förmåga eller ens vilja att sätta sig in i de ensamkommandes tröstlösa situation. En ROS får också Erik Kyrkander (V), som hade lagt Interpellation och därmed skapat utrymme för diskussion.

Dagens RIS till alla de andra partierna i fullmäktige (SD räknas inte), som teg som muren och förläget tittade ned i sina papper. Nog hade vi väl förväntat oss att åtminstone någon rättfärdig person från varje parti skulle säga något. Var fanns Dan Hovskär och Allan Bjärkhed (Kd) - ledare för ett parti som kallar sig Kristet? Var fanns Lena Sjödahl och Ed Kahrs (M), den senare t.o.m. själv invandrare? Och var fanns Carola Svensson från Centern - det tidigare tongivande partiet i Falköpingspolitiken. Fanns det inte en endaste representant för detta parti i salen som, i likhet med sin ledare Annie Lööf, kunde uttrycka åtminstone en smula sympati för de olyckliga och hårt traumatiserade pojkarna och försöka hjälpa dem ur deras predikament? Och Miljöpartiet sen, det parti som jag själv, Gud hjälpe, en gång tillhörde. Ett parti som på riksnivå kämpar för de ensamkommande, men som i Falköping inte ens kunde gå upp i talarstolen och stötta dem.

För att inte tala om socialdemokraterna! Jag vet att det finns många godhjärtade och empatiska människor i detta parti - men var fanns ni denna kväll? Hur kunde ni låta Susannes ord stå oemotsagda. Varför försökte ni inte ens mildra hennes iskalla hållning? Eller fick ni inte?

"Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, 
utan de goda människornas tystnad"

Falköpingspolitiker – varför teg ni i måndags?

Vi är djupt besvikna på er!

Ted Rosvall

************************
När jag tidigare har skrivit om det svinaktiga sätt på vilket min hemkommun berikat sig på de ensamkommande, har jag i någon sorts känslomässig solidaritet undvikit att nämna kommunens namn. Det gör jag inte längre, inte efter måndagens chockerande möte med 49 ryggradslösa politiker. Låt oss kalla allt vid dess rätta namn:

KULTURPROFILEN heter Jean-Claude Arnault

VÄRSTINGKOMMUNEN heter inte längre Sjöbo 
eller Vellinge, utan Falköping