Om

2014-2019 bloggade jag varje måndag på www.genealogi.se om släktforskning och angränsande ämnen. Däremot kunde jag inte där tycka till om annat som ligger mitt hjärta nära, politik t.ex. eller världshändelser. Det som till sist fick mig att ta bladet från munnen och starta en andra blogg - Teds Tankesmedja - är den förfärliga situationen för tusentals ensamkommande flyktingbarn. Särskilt från den dag de fyller 18, då de överges av Gud och människor, inte minst då av landets kommuner och ett Migrationsverk, som allt mer börjar likna ett Deportationsverk. Detta är på alla sätt orättfärdigt och ovärdigt en civiliserad nation som Sverige och jag känner att jag behöver ett expansionskärl för min vrede och frustration. Kanske kan några av tankarna från denna min smedja, inte minst då de historiska perspektiv jag har för avsikt att föra in, få en och annan att tänka till och tänka om ... 

Om mig

Visar inlägg från mars 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Farbror polisen - eller snutjävel?

Vi som är lite äldre minns honom, den snälle Farbror Polisen, som mitt i gatan står ...  Han var lagens långa arm ut i samhället, han var påtagligt närvarande och skulle visas respekt. I skolan fick vi lära oss att alltid vara artiga och hälsa på Farbror Polisen så fort vi träffade på honom. Bocka och niga. Om man hade gått vilse, visste man att man alltid tryggt kunde närma sig konstapeln och fråga om vägen. Likaså om man var jagad av elaka pojkar. Han var en resurs att lita på. 

Idag är bilden en annan. Om inte Nordiska Motståndsrörelsen, fotbollshuliganer eller utländska statsöverhuvuden är i faggorna, ser man sällan till dem. Polisen har sektoriserat sin verksamhet och har inte längre tid med oss vanliga människor, knappt ens när det kniper. Inbrott och småstölder har man för länge sedan sorterat bort, misshandel bara om kniven är framme. En av dessa sektorer är GRÄNSPOLISEN.  

Riktigt medvetna om deras existens blev vi först i samband med flyktingkrisen hösten 2015. Det var Gränspolisen som fick stå där i Trelleborg och Malmö och på bästa sätt försöka bringa ordning i kaos. Se till att flyktingarna kom vidare till uppsamlingsplatser för vidare befordran till Migrationsverkets förläggningar. Det var den som fick bemanna Öresundstågen och avkräva nationalitetsbevis av stressade pendlare samt omhänderta dem som inte kunde producera sådana. Detta uppdrag skötte den, så vitt jag har förstått, på ett efter omständigheterna bra sätt.

Nu är situationen en annan. Från att ha "försvarat" våra gränser från hot utifrån, förväntas de nu utföra regimens smutsiga hantverk och rent fysiskt verkställa de avvisningar, de flesta i strid med både skrivna och oskrivna lagar och konventioner, som politikerna och de letargiska myndigheterna till sist kommit fram till. Gränsbevakarna har förvandlats till UTKASTARE.   

 

Känner ni igen den här bilden? Den är från Baltutlämningen - den svenska nationens kanske största skam i modern tid. 

I januari 1946 utlämnades 146 baltiska soldater från Sverige till Sovjetunionen. Detta föregicks av en upprörd debatt om de 167 baltiska soldater som varit i tysk tjänst och som flytt till Sverige vid slutet av andra världskriget. De allierade hade kommit överens om att tysk militär på flykt skulle återsändas till den front de lämnat. Sverige utfäste sig att följa denna regel.

Av de ca 2700 tyskar som flytt till Sverige stod det ingen strid, då de förutsattes bli behandlade som krigsfångar. Men när det blev känt att det också ingick baltiska soldater, krävde en stark opinion att dessa skulle få stanna då man antog att de skulle straffas som landsförrädare. Hungerstrejk, självstympningar och sjukdomar medförde att endast 146 balter sändes iväg [Källa: Arboga Elektronikhistoriska förening] 

Det är sådana här scener vi nu måste bereda oss på när Gränspolisen slutspurtar och effektivt drar åt snaran kring de olyckliga pojkar, vars tid i vårt land runnit ut. Skoningslösa drev av målinriktade människojägare kommer att nosa upp alla dem som gömmer sig, dra, fösa och bära ut dem till de väntande Svarta Majorna för skjuts till Förvarsenheten, där de ska interneras i avvaktan på nästa chartrade plan till Kabul.   

Om vi för ett ögonblick bortser från all den fasa och det lidande, som denna verksamhet förorsakar de drabbade, och i stället fokuserar på oss själva. Vad gör denna ljusskygga hantering med oss och vår självbild som medborgare i ett demokratiskt och till synes humant samhälle? Hur reagerar vi när de 18-åringar vi lärt oss tycka om och engagerat oss för plötsligt rycks ur våra armar och skickas till lidande och död i ett land de flesta av dem inte känner. Hur kommer vår bild av polisens roll och integritet förändras i takt med all den oförsonliga brutalitet, som naturligtvis inte kan undvikas om de skall lyckas med sitt uppdrag? Hur skall vi hantera vår frustration och vår vrede? Hur skall vi förhindra att den snälle "Farbror Polisen" inför våra ögon förvandlas till  en hatad och fruktad "Snutjävel"? När de som vi trodde var våra vänner och försvarare inför våra ögon förvandlas till simpla utkastare ...    

The Bouncer

Ett annat problem är naturligtvis Gränspolisens personal, de som ska utföra de stygga sysslorna. Även om man inte kan och inte får tänka så, inställer sig ändå jämförelsen med andra "Gränspoliser" genom tiderna. Lägervakter och annat. Från historien vet vi att många av dem i efterhand, när de förstått vilka hemskheter de lånat sig till, drabbats av dåligt samvete, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa.

För att befria Farbror Polisen från denna belastning vore det kanske bättre med ett Statligt Utkastarverk av något slag, kanske på entreprenad till särskilt okänsliga personer, som finner tillfredsställelse i att medverka i den etniska rensning vi numera bedriver i detta land. Som generaldirektör - eller vad det nu heter i polisiära sammanhang - ber jag att få nominera följande kandidater: 

 • Johan Forssell
 • Paula Bieler
 • Morgan Johansson
 • Heléne Fritzon 
 • Jan Björklund     
 • Ulf Kristersson
 • Ebba Busch Thor
 • Jimmie Åkesson
 • Ylva Johansson


Antje, var är du?

I dag är det Skärtorsdag, en viktig dag för Kristenheten över hela världen. I Romersk-katolska kyrkan är skärtorsdagen en reningsdag. "Skär" kommer från ett fornnordiskt ord för 'ren', 'vacker', 'blank' eller 'klar', som också finns i förleden till ordet skärseld. I folktron är Skärtorsdagen i stället den dag då häxorna begav sig till Blåkulla för att fira häxsabbat med djävulen. [Wikipedia]

Traditionsenligt firar man i våra kyrkor och kapell i kväll H.H.N. [Herrens Heliga Nattvard], dels till minne av den natt då Jesus enligt Bibeln instiftade Nattvarden, dels som en gemensamhetsrit Kristna människor emellan och mellan människorna och Gud. Som en del i denna, liksom i alla andra, Gudstjänster ber man också böner, inte minst för alla fattiga och sjuka, hungriga och förföljda, de som drabbats av krig och örlig, uppror och tvedräkt, eld och våda och ond bråd död ...

ÖRLIG ?

Vad är då detta? Wikipedia igen: Örlig (eller örlog) är ett gammalt germanskt och fornnordiskt ord (isländska örlygi), som ursprungligen betydde "edbrytning" eller öde/olycksöde, och som slutligen stannade vid betydelsen krig, framförallt till sjöss.

Hur väl stämmer icke detta på våra arma ensamkommande och på de länder de kommer ifrån! De är verkligen drabbade av ett OLYCKSÖDE som de inte själva kan påverka, endast fly ifrån. Och vilket öde för dem att de råkade hamna i ett land, som inte var uppgiften vuxen att hantera en så stor flyktingvåg. Som plötsligt tvärvände, stängde gränserna, och sedan dess utsatt tiotusentals unga människor för flerårig psykisk tortyr kring huruvida de ska få stanna eller tvingas tillbaka till ett land de inte känner och där de inte har någon framtid. En tillvaro i total limbo.

Som kyrkomusiker under mer än fyrtio år har jag mer som regel än undantag upplevt ordmyllrande böner, mekaniskt framsagda och med noll engagemang. Jag vill gärna tro att våra kyrkor och samfund trots allt har hjärta för dessa våra minsta bröder - nu är det hög tid att i så fall visa det! Enskilda kyrkor, församlingar, pastorer och många Kristna människor gör redan ett hästjobb, visar solidaritet, gömmer jagade pojkar undan Gränspolisens Gestapoliknande metoder o.s.v. Andra ger generösa kollekter och bidrag till frivilligorganisationer av olika slag, som i sin tur hjälper de olyckliga.

Men var är kyrkoledningen? De ekumeniska råden? Biskoparna? Vi har noterat en och annan samfälld viljeyttring och debattartikel. Men de är för mjuka, för inlindade, för artiga! De får inget genomslag - drunknar i mediabruset. Det är här jag menar att kyrkorna sviker. Om de verkligen menar det de predikar och formulerar i sina kyrkoböner, ja då måste de gå ut på gator och torg, tränga sig in i TV-studion och likt salig Olof Palme hötta med nävarna och börja tala om "Satans mördare", "Hatets och illviljans kolportörer" och "Diktaturens kreatur". Det är ett sådant språk som (tyvärr) måste till för att nyhetsredaktionerna och mediacheferna skall vakna och inse att det som nu håller på att hända i Konungariket är en sorts nationell moralisk katastrof, som måste bevakas, debatteras och bekämpas.

Och varför ser vi inte biskopar, frikyrkokledare och viktiga talespersoner för de olika samfunden på Sergels Torg, Medborgarplatsen och utanför Riksdagshuset? 

Antje, var är du?

 

Skandalen växer

 

För några veckor sedan skrev jag, upprörd och arg, om min egen kommun, som trots ett överskott i flyktingverksamheten 2016-2017 på sagolika 32 miljoner, vägrar att skänka minsta lilla krona till dem som fyllt 18 år. "Vi skulle ha råd att hjälpa dem, men de är inte vårt ansvar" var och är kommunens mantra, förmedlat via Socialnämndens ordförande. Kommunen hade av Migrationsverket fått stora pengar för att ta hand om de ensamkommande, gjort så och fått en massa pengar över. Inget fel i det - alla behöver inte bo hos Bert Karlsson - men det är vad man sedan gör, eller inte gör, med flyktingarnas pengarna som saknar motstycke när det gäller etik och politisk hederlighet. 

 https://ted.bloggo.nu/Kommunen-stal-32-miljoner-fran-de-ensamkommande/

I min enfald trodde jag att min kommun var en av mycket få, som betedde sig utifrån en sådan elastisk moralsyn. Så icke! Efter det att min blogg publicerats har jag fått rapporter från alla håll och kanter om att detta snarare är common practise. Det är så här man gör! Och man skäms inte ...

Efter det att de 32 miljonerna valsat runt i spalterna och i olika Facebook-grupper ett tag, slog det mig plötsligt: Hur gick det till 2015? Det var ju då den stora flyktingvågen ägde rum. Jag ringde upp Socialkontoret och frågade. Det är inte farligt, och de måste svara. Efter någon timme kom följande besked: 

Inget fel på den redovisningen. Enkel att läsa, hyfsat lätt att förstå. Och det man förstår är att kommunen under 2015 fick 33,8 miljoner för att ta hand om de ensamkommande, men att det "bara" gick åt 21,4 miljoner. Ett överskott (ren vinst) på 12,4 miljoner för verksamhetsåret 2015. Om vi lägger den summan till vinsten från 2016 och 2017 hamnar vi på ett gynnsamt netto om

44 miljoner kronor

som min kommun, tack vare de ensamkommande, kammat hem och lagt på kistbottnen, d.v.s. använt till andra ändamål. 

Alla ni som läser detta! Tag kontakt med era respektive socialkontor och begär ut motsvarande uppgifter för era kommuner för 2015-2017. Lägg sedan ihop och dra ifrån - så ser ni hur mycket pengar era förtroendevalda "försnillat" ifrån de ensamkommande. Tipsa sedan lokaltidningen och andra media samt sätt igång aktioner av olika slag, baserade på dessa skandalösa siffror. 

När man talar om trollen ...

I min förra blogg, "Var Karl-Oskar och Kristina ekonomiska flyktingar", jämförde jag massutvandringen från Sverige på 1800-talet med "flyktingkrisen" 2015 och framöver. Eftersom texten var historiskt berättande borde den, tyckte jag, vara intressant även för dem som gillar historia, varför jag satte in den på Rötterbloggen och delade med ett antal historieintresserade Facebookgrupper. Det enda som möjligen skulle kunna uppfattas som politiskt brännbart  eller som en agenda var i så fall avslutningen, där jag formulerade mig så:

I dessa tider talar politiker, ledarskribenter och många enskilda svenskar med förakt i rösten om dessa "ekonomiska flyktingar" som vore de förslagna lycksökare. De har inget här att göra och bör därför snarast lämna landet, i värsta fall låsas in. Härvidlag glömmer man sina egna släktingar och förfäder, de 1,5 miljoner svenska lycksökare, som för 100-150 år sedan i desperation drog upp sina bopålar och begav sig till det stora landet i väster!

Hjälp! Det var som att slänga en tändsticka på fnöske! Plötsligt kom de fram, internettrollen, och öppnade eld. Tonläget blev kärvare och kärvare med huvudteman som "Jag är så jävla trött på alla dessa politiska utspel" och "Kan vi inte få ha vår fina svenska historia i fred för dessa asylaktivister och godhetsnarkomaner". Själv  stod jag som en gång Sven Duva och försvarade tappert mitt brofäste. Till sist blev tonen så vidrig att administratörerna stängde ner trådarna. Trollen vann! 

Jag länkade också min text om Karl-Oskar och Kristina till en lokal debattgrupp på Facebook. En 3-4 troll utkristalliserade sig omedelbart (ibland tror jag att de har vakthållning - SD alert) och så började evighetsdialogerna. Den här gången bestämde jag mig för att inte ge mig, utan i stället, lugnt, sakligt och med en smula humor, möta deras trångsynta bigotteri med pedagogisk stringens. Tro mig eller ej, men till sist ger de upp! Det går naturligtvis inte att omvända dem, men om man med envishet och uthållighet kan trötta ut dem, är mycket vunnet. Deras infantila elakheter och nedbrytande hat skall inte få ta hem spelet. De får inte vinna! Här några citat från diskussionen om de 32 miljonerna som kommunen tagit ifrån flyktingarna:  (mina repliker i fetstil)

"Vems ansvar att dom överlever vintern" - vad är det för skitsnack 😠 dom lever inte på gatan som andra människor i Sverige tvingas göra. Dom har tak över huvudet på anvisad plats duger inte det? Är dom mer värda än andra i samhället?

Om det hade handlat om "svensk-svenska" barn hade man aldrig, aldrig, på motsvarande bryska sätt avvisat dem med "principer" som enda förklaring.

"Svensk-svenska" barn? Nu börjar du bli patetisk på riktigt. Ta reda på fakta angående principer mot svenska barn och bistånd😠😡 Andra får acceptera det beslut dom fått, kanske dags att du och din förening gör detsamma.

Precis som du naturligtvis snällt kommer att acceptera alla försämringar inom LSS, som förmodligen kommer?

De kommer ju pga av att regeringen måste spara pengar för att vi har förmåga flyktingar här. Alltså kommer jag aldrig acceptera din kamp. Svenskar som gång på gång drabbas utav regeringens snedvridna flyktingpolitik. Finns inget som är fel med att dina kompisar flyttar från kommunen och bor på flyktingboende. Du påstår att deras liv står på spel, skitsnack. Men personer inom LSS riskerar att dö en jävla skillnad, fattar du eller😠

Klart att jag fattar att du föredrar svensk-svenska barn framför utländska. Här ovan skriver du i hastigheten "förmåga flyktingar här" - du menar säkert "för många" - ett litet oskyldigt tryckfel. Sådant händer mig med. I det här fallet är det emellertid ett aningen spännande skrivfel. "FÖRMÅGA" är nämligen också ett ord som betyder färdighet, skicklighet, kunskap, erfarenhet o.s.v. Det är just det Sverige behöver idag. Vi har inte arbetskraft till alla arbetstillfällen - vi MÅSTE importera folk utifrån för att hjulen och servicen, inte minst då personlig assistans, sjukvård o.s.v., skall snurra och fungera. I dessa utvisningshotade flyktingar har vi redan en reserv, en potential för alla dessa arbeten. De har kommit hit, de vill vara här, de lär sig svenska, de vill arbeta. Varför då utvisa dessa förmågor, som i det perspektivet INTE är för många?

*****

Där kroknade den - för trött för att fortsätta "tjafsa". Men hen kom  igen dagen därpå:

Svensk lag gäller! Punkt slut!

Och vem har tolkningsföreträde - när lagar och regler och internationella konventioner krockar? För att inte tala om när de kolliderar med empati och medmänsklighet! 

Mycket käbbel å tyckande nu! Svensk Lag gäller i Sverige punkt slut .....

Punkt slut? När politiker och andra mäktiga män och kvinnor använder detta uttryck så vet man att det varken är punkt eller slut. Det är då det börjar!

                                                                                       *****

Så har vi den f.d. journalisten som bidrog med detta: 

Faktum är att kommunernas skattebetalare och kommunerna går på knäna för alla stora utgifter som migranter förorsakar, inklusive de så kallade ensamkommande. 

Varför säger du "de så kallade ensamkommande" ? 

För att det är tvivelaktigt om alla är ensamkommande barn. Långa, kraftiga, skäggiga. Hade det varit Svenskar som ser ut att ha passerat både 20 och 25 års ålder så skulle ingen hävda att de är barn. Men så får man ju inte ens tänka i PK-Sverige där mina journalistkollegor förestavar vad som får tänkas och sägas. Tanken ska vara fri ...

Det är bra om tanken är fri, ännu bättre om den är korrekt. Begreppet är alltså ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE och ingenting annat. Är de under 18 räknas de som barn, är de över 18 räknas de som vuxna. Du kan alltså möjligen skriva "de så kallade barnen" om du tror att de är äldre, eller "de så kallade vuxna" om du tror att det yngre - men du kan inte säga "de så kallade ensamkommande"!

Jo, för mitt uttryck innefattar båda alternativen vilket torde stå klart för alla. Så exakt om de är yngre eller äldre behöver man alltså inte skriva. Jag tror att alla förstår vad jag menar, utan några ytterligare förklaringar. Sedan kan det knappast undgå någon att ensamkommande barn är ett allmänt använt begrepp. Varför då? Jo för att de kliver in i Sverige och uppger att de är barn.

Det står inte klart för mig! För att undvika missförstånd bör man försöka uttrycka sig så tydligt som möjligt. När du lägger till "de så kallade" framför "ensamkommande" målar du med ironi och tvetydighet. Gör inte det! Det är inte professionellt. Det kan hända att du i så fall får beteckningen "den så kallade journalisten".

                                                                        *****

Och till sist det här:

Ljuger SD när dom påstår det som står i bilden (SD-reportage om våldtäkter) och även källan till dessa siffror ...

Ingen aning, men jag misstror av princip alla siffror som publiceras utifrån en agenda. Om man vill få fram ett visst budskap ser man till att hitta siffror och statistik som stödjer detta, inte motsatsen. Så gör alla partier, men SD excellerar!

Du gör ju samma sak. Du hävdar ju hela tiden att dom ensamkommande ÄR under 18 år. Att dom ÄR tramautiserade. Att dom INTE har ID. Har du siffror som inte är ifrån din agenda att påvisa att det du påstår stämmer?? 

Till skillnad från dig känner jag personligen flera dussin av de ensamkommande och räknar några av dem som mina vänner. Jag har lyssnat på dem, tagit till mig deras berättelser och deras ångest inför framtiden. Antingen är de världens bästa skådespelare eller också talar de sanning ... Så följer jag med i debatten i ett stort antal grupper här på FB, läser tidningar, ser på TV o.s.v. och får därav en bild som jag tror är korrekt. Men någon statistiker är jag inte.

Vad snackar du om? Vad vet du om mej? Om mitt yrkesliv eller privatliv? Men jag gissar på att dom du känner är duktiga skådespelare. Eller kanske inte ens duktiga, så blåögd som du verkar vara skulle dom kunna lura dej hur lätt som helst.

Om du hade känt eller ens träffat några av dessa fina ungdomar, hade du omöjligen kunnat skriva som du gör. Det är MÄNNISKOR det handlar om, inte boskap eller skadeinsekter. Din gissning håller inte - som skådespelare skulle de aldrig kunna förtjäna brödfödan. Däremot inom en rad andra yrken, men de får ju inte arbeta under asylprocessen, fast de så gärna vill. Och visst, mina ögon är vackert blå. Tänk, jag trodde att du föredrog sådana framför de farligt bruna, som ju ser så osvenska och hotfulla ut.

Det var ett jävla tjat om flyktingar. Vi har SVENSA ELEVER på IM som är i stort behov av hjälp och stödinsatser. 

Varfrån kommer de "SVENSA" eleverna? Förlåt om jag driver lite med ditt stavfel, men när du först går på om hur mycket flyktingarna har kostat kommunen och jag sedan bevisar att de inte har kostat en krona, då säger du att det är ett "jävla tjat". Lite dålig förlorare där, kanske?

Jag är absolut ingen dålig förlorare, men jag börjar på allvar fundera på om du har ett begåvningshandikapp. Du har fått massor av bevis på kostnader och vilken belastning det blir på samhället med din flyktingpolitik. Inget verkar gå in, det är ju bara att beklaga.

Begåvningshandikapp, hmmm ... Intressant teori! Erkänner att jag inte är särskilt bra på matte, men jag förstår ändå att 32 miljoner i överskott är en väldig massa pengar. Det är ingen som förnekar att flyktingmottagandet kostar mycket pengar, men det vi diskuterar är just KOMMUNENS kostnader, som hittills inte ens är 0 kronor, utan minus 32 miljoner.

DREAM ON😂

Ja, jag drömmer om en debatt där deltagarna inte från början är så benhårt fast i sin övertygelse att de blir faktaresistenta.

Har du tittat dej i spegeln? Där ser du en person som vägrar inse något annat än det han själv tror på.

Törs inte - är för gammal och ful numera! 

Och kan ni tänka er - där fick jag faktiskt en liten smiley ...   :-) 

Är det då lönt att hålla på och tjafsa med dessa internettroll? Kan vi inte använda vår tid på ett bättre sätt? Tänk, jag tror att kampen mot trollen är minst lika viktig som att försöka övertyga hopplösa kommunpolitiker om att de är inne på fel väg. Dessa "debatter" följs av många och till sist står det nog klart för läsarna att trollargumenten är ihåliga, faktaresistenta och rasistiska.  Med tålamod och envishet går det att "spika ner" de allra flesta!

Låt oss ta till oss slutklämmen från den gamla Jules Sylvain-sången

Och den som är dum ska vi klå gul och blå,
ja den ska vi knyta opp svansen på.

Var Karl-Oskar och Kristina ekonomiska flyktingar?

 

Hur många svenskar var det som lämnade fosterlandet under den stora utvandringen 1840-1930? Siffran 1,3 miljoner brukar nämnas, men då handlar det nog om ett netto, efter det att 200.000 emigranter så småningom återvänt till fosterlandet. I så fall talar vi om 1,5 miljoner, som givetvis inte ska jämföras med de 10 miljoner vi är i Sverige idag, utan med de 4 eller 5 miljoner vi var på den tiden. Det innebär att var femte svensk, i vissa landskap och bygder rent av var fjärde, faktiskt utvandrade. En oerhörd siffra som ger näring åt flera tankar och jämförelser. Vi får inte glömma att väldigt många svenskar också hamnade i andra länder än USA - framför allt i Danmark och Tyskland, dit arbetsvandringen och utvandringen under vissa årtionden var massiv. 

Var då alla dessa 1,3 miljoner emigranter flyktingar? Så tänker vi väl knappast. Låt se, vad säger egentligen FN:s flyktingkonvention?:

En FLYKTING är en person "som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet".

Hmmm ... Det är verkligen inte många av de svenska emigranterna som hade kunnat åberopa denna konvention och därmed uppnå flyktingstatus.

RAS - Våra fem minoritetsfolk, judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar, som vi inte alltid behandlat så väl som man skulle ha önskat, kanske skulle kunna platsa in i definitionen. Så värst många av dessa finns dock inte med bland de 1,5 miljonerna.

RELIGION - Morbror Danjel i Utvandrarsviten, möjligen. Han ville ju fritt kunna utöva sin speciella tolkning av Kristendomen, vilket inte uppskattades av samtidens präster och överhet. En liten grupp mormoner, kanske, och några till. Men så många  andra förföljelser p.g.a. religion har vi väl knappast haft sedan Konventikelplakatet avskaffades 1858. 

VISS SAMHÄLLSGRUPP - vilka tänker vi på då? Förståndshandikappade eller sinnessjuka kanske? Dem låste vi i det längsta in och steriliserade, men inte heller de förekommer särskilt ofta som emigranter.  

POLITISK UPPFATTNING - Har vi haft några politiska flyktingar som p.g.a. sin övertygelse blivit förföljda och tvingats lämna landet? Inte många! En och annan anarkist kanske och möjligen några få individer från extremhögern och extremvänstern.

En grupp som kan sägas ha befunnit sig i "frivillig landsflykt" var i så fall de som inte hade rent mjöl i påsen. De som gömde sig undan rättvisan, som fifflat med skatten, gått i konkurs eller sysslat med skumraskaffärer. Ett antal unga män lämnade i slutet av 1800-talet Sverige för att undgå militärtjänst, men det var förmodligen fler som "rymde" för att undgå faderskap ... Ingendera anledningen kan sägas generera flyktingstatus. 

Slutsatsen, mina vänner, är att nästan inga av de 1,5 miljoner svenskar som emigrerade kan beskrivas som flyktingar enligt flyktingkonventionen. Praktiskt taget samtliga, även Karl-Oskar och Kristina, måste betecknas som

Ekonomiska flyktingar

De utvandrade för att

 • Slippa svälta ihjäl
 • För att hitta arbete och utkomst
 • För att skapa en bättre framtid för sig själva och sina barn  

I dessa tider talar politiker, ledarskribenter och många enskilda svenskar med förakt i rösten om dessa "ekonomiska flyktingar" som vore de förslagna lycksökare. De har inget här att göra och bör därför snarast lämna landet, i värsta fall låsas in. Härvidlag glömmer man sina egna släktingar och förfäder, de 1,5 miljoner svenska lycksökare, som för 100-150 år sedan i desperation drog upp sina bopålar och begav sig till det stora landet i väster!

Äldre inlägg