Följande text, eller tillämpliga delar därav, får fritt användas av alla er som kämpar för ensamkommande ungdomar. Just denna text handlar om kommuner som berikar sig på ungdomarna så länge det går att mjölka Migrationsverket på pengar, och därefter samvetslöst gör sig av med dem. Skriv, skriv! Håll grytan kokande!

********************************************************

Alla människor?

Nyligen ramlade ”Skaraborgaren” ned i brevlådan, Socialdemokraternas valtidning med information och propaganda på brukligt sätt. ”Erfarenhet och förnyelse” är rubriken – typiska honnörsord som är ganska ofarliga att använda i det politiska ordmyllret. Mer riskabelt är det i så fall med det lilla ordet ”alla” som smugit sig in i appellen från socialnämndens ordförande (S). Så här skriver hon:

”Vi socialdemokrater kommer aldrig ge upp frågan om att alla människor ska ha rätt till en bra bostad, en god utbildning, ett arbete och en stimulerande fritid:”

Detta är ett märkligt uttalade, eftersom vi alla vet hur socialnämnden i vår kommun resonerar när det gäller de ensamkommande flyktingarna. Dessa, menar nämnden, skall INTE ha rätt till en bra bostad, inte ens ett litet kyffe - de är inte vårt ansvar, de ska bort ifrån Falköping! ”God utbildning” är något som hennes kollega, Barn- och utbildningsnämndens ordförande (S) medverkat till att åstadkomma för samma grupp ungdomar, de får fortsätta att studera på gymnasiet, men hur skall man kunna studera om man inte har någonstans att sova? ”Arbete” kan man inte heller ägna sig åt om man inte har någonstans att vistas på icke-arbetstid och dessutom är det inte tillåtet för asylsökande i socialdemokraternas Sverige att arbeta, ens om asylprocessen segar och hinner bli både tre och fyra år lång. ”Stimulerande fritid” kan dessa utsatta ungdomar knappast heller ägna sig åt, om de hela tiden måste oroa sig över var de ska sova i natt – hos kompisar, i tält, i trappuppgångar eller på stadens gator.

På alla socialnämndens ordförandes punkter förnekas de ensamkommande ungdomarna det som socialdemokraterna säger sig stå för. Det finns bara två möjliga slutsatser av detta: Antingen är ovanstående citat bara ytterligare ett exempel på tom politisk retorik eller  - värre - så är det ordet ”alla” som är fel. Egentligen menar hon inte ”alla”. Hon menar ”alla utom de ensamkommande”, som visserligen genom sin blotta närvaro berikat kommunen med minst 44 miljoner kronor, men som av socialnämnden behandlas som något som katten släpat in. 

Om man inte menar ”alla” ska man inte heller skriva så!

Socialdemokraterna gör skillnad på människor och människor.

Det finns ett ord för sådana personer.

Rösta inte på dem!