Om

2014-2019 bloggade jag varje måndag på www.genealogi.se om släktforskning och angränsande ämnen. Däremot kunde jag inte där tycka till om annat som ligger mitt hjärta nära, politik t.ex. eller världshändelser. Det som till sist fick mig att ta bladet från munnen och starta en andra blogg - Teds Tankesmedja - är den förfärliga situationen för tusentals ensamkommande flyktingbarn. Särskilt från den dag de fyller 18, då de överges av Gud och människor, inte minst då av landets kommuner och ett Migrationsverk, som allt mer börjar likna ett Deportationsverk. Detta är på alla sätt orättfärdigt och ovärdigt en civiliserad nation som Sverige och jag känner att jag behöver ett expansionskärl för min vrede och frustration. Kanske kan några av tankarna från denna min smedja, inte minst då de historiska perspektiv jag har för avsikt att föra in, få en och annan att tänka till och tänka om ... 

Om mig

Visar inlägg från juli 2018

Tillbaka till bloggens startsida

Det är vi som är bollen ...

Idag fick jag syn på ett smått genialt inlägg av Zakarya Afzali på en av många Facebookgrupper - Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! - om de ensamkommandes situation. Så här stod det: 

Nu blir det liksom en fotbollsmatch mellan migrations-verket och politikerna och vi invandrare är bollen.

Hur sant och hur fasansfullt är icke detta! Efter de två bakslagen i Migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm fick det fega Migrationsverket uppenbarligen kalla fötter och satte stopp för hanteringen av ansökningarna enligt den nya Gymnasielagen - detta i avvaktan på Migrationsöverdomstolens utlåtande. Migrationsverket menar att läget är för rättsosäkert.

"Vi gör så här av rättssäkerhetsskäl, framför allt när det gäller frågan om förutsägbarhet för den sökande", säger Inga Thoresson Hallgren", ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket.

Att hela hanteringen av de ensamkommande sedan 2015 har varit och är skrattretande  rättsosäker kan vi alla skriva under på, men inte blev den värre av den tillfälliga lagen, inte för dem det handlar om, de som platsade in i den nya Gymnasielagen. Det är denna lilla gnista av hopp som domstolarna nu med diverse juridiska ursäkter försöker släcka. De kanske 9.000 förtvivlade ungdomarna ska inte få någon lindring, de ska fortsätta att plågas, knäckas, brytas ned!

I och för sig vore det bra med tydligare regler och med lika behandling i alla domstolar. Det är inte rimligt att turen ska avgöra en ung människas framtid, att behandlingen blir olika beroende på när, i vilket skede av processen och i vilken instans ansökan behandlas.

Men om man, som Migrationsverket nu gör, utfärdar ett MORATORIUM, då måste det också vara ett dubbelsidigt sådant. Med ett stopp i ärendehanteringen följer självklart också ett stopp för avvisningar, återvändarsamtal, Gestapoliknande razzior och placeringar i förvar. Jag befarar dock att Migrationsverket inte har tänkt på detta - eller också är det just det man har gjort och nu passar på att göra sig av med så många flyktingar som möjligt medans tider är ...

Indragning av LMA-kort och dagsersättning är ett annat listigt trick som Migrationsverket tar till i akt och mening att svälta ut de oönskade ungdomarna. Många av dessa papperslösa har, tack vare civilsamhällets, föreningarnas och kyrkornas insatser, länge hankat sig fram. När den nya lagen kom började många, både ensamkommande och deras svenska vänner och beskyddare, att hoppas. Nu snart ska det väl ändå lösa sig för majoriteten av ungdomarna. Och så kommer bakslaget, ny ovisshet, ny ångest och till sist, om Migrationsöverdomstolen dröjer med sina avgöranden, hemlöshet och ren svält.

Det finns detaljer som är viktigare än rättssäkerhet och förutsägbarhet, Inga Thoresson Hallgren. Mat, till exempel. För dig och din chef Mikael Ribbenvik (till vänster i kollaget) samt för dina motspelare på den politiska planhalvan, Morgan Johansson (till höger i samma kollage) och Heléne Fritzon, är mat en så självklar del av vardagen att ni inte behöver fundera över den. Det är väl därför det aldrig har slagit er att även ensamkommande ungdomar med tre avslag behöver äta! Att förneka dessa utsatta ungdomar näring, den mat som skulle möjliggöra för dem att överleva fram till de avgörande straffsparkarna om deras framtid, är något av de mest vidrigt cyniska som politikerna och ni chefer på Migrationsverket tillsammans kokat ihop.    

Jag är så ledsen,  Zakarya Afzali, för att du känner dig som bollen i fotbollsmatchen mellan de förfärliga politikerna och migrationsverkets och domstolarnas än mer omänskliga koryféer. Själv skulle jag mycket väl kunna tänka mig att agera domare i den matchen. Gissa om jag skulle blåsa i min pipa!

dinarattigheter.se

 

Den webbsidan har jag aldrig tidigare uppmärksammat, men den innehåller en hel del matnyttigt om mänskliga rättigheter, hedersrelaterat våld, barnkonventionen och kvinnokonventionen. En avdelning som särskilt intresserar mig är den som kallas:

Skyddad identitet

Företeelsen beskrivs så:

Skyddad identitet kan behövas när du är utsatt för allvarligt hot och det är lätt att ta reda på var du bor. Du kan till exempel vara hotad av någon i familjen eller släkten, av en partner, av ett kriminellt gäng eller av någon du vittnat mot i en rättegång

Som släktforskare irriteras man ibland över hur enstaka individer i släktutredningen inte går att hitta - de är som uppslukade av jorden. Samtidigt förstår man så innerligt väl att en del förföljda personer, oftast kvinnor, helt enkelt måste få gömma sig.

Är det inte konstigt att denna enkla ekvation inte får appliceras på våra ensamkommande ungdomars situation? Berörda myndigheter och politiker illvägrar att se likheterna. Om du har en stygg man som slår dig, eller om du pekat finger mot Hells Angels, då kan du gömma dig och få skyddad identitet, men om dina föräldrar mördats och Talibanerna är efter dig, om du står på IS dödslista, om du är Ateist, Kristen eller sexuellt "avvikande", då har du inga som helst skyddsskäl och kan utan vidare utlämnas till bödlarna. Som ensamkommande har du inga "rattigheter"!

Det är märkligt hur Migrationsverket så istadigt fortsätter att hävda att det går att avvisa ungdomar, som i snart tre års tid vistats i Sverige, till världens mest förgiftade avskrädeshög,  Afghanistan, där våldet och terrorn är herre och där ett människoliv räknas för intet. Andra länder har för länge sedan stoppat avvisningarna, men Sverige, känt för sin humana grundsyn och sitt internationella engagemang, framhärdar. Allt medan politikerna, inklusive socialdemokraterna, stillatigande ser på ...

Det var den 28 september 1975 som Olof Palme i ett tal vid den socialdemokratiska partikongressen myntade begreppet:

Satans mördare


Då handlade det om den spanska Francodiktaturen, som dagen innan hade låtit avrätta fem oppositionella. Nu handlar det om 9000 (eller ännu fler) ensamkommande som ledande politiker till varje pris vill tvinga inte bara UT ur landet utan TILL det helvete de en gång flydde ifrån och som de flesta av dem inte längre har någon anknytning till. Ett genomkorrumperat land byggt på våld och förtryck inför vilket Francos alla förbrytelser förbleknar ...

... och från Adolf Fredriks kyrkogård hörs stundom en suck bland träden!

Läroplanen gnisslar

 

Flyktingkrisen, som egentligen inte är någon kris, utan snarare ett paradigmskifte, ett byte av tankemönster och förebilder, påverkar oss alla. Det vi trodde vi var överens om, etik, moral, medmänsklighet o.s.v. är plötsligt obsolet och ointressant. Hanteringen av de ensamkommande under detta valår då allt, inklusive våra samveten, är till salu kommer att få vittgående konsekvenser. Ett exempel är våra läroplaner, som efter politikernas, myndigheternas, domstolarnas och polisens moraliska kollaps nu givetvis kommer att behöva justeras. Inte minst när det gäller värdegrunden. En sådan ska ju spegla gemensamma värderingar, självklarheter och heliga principer, som vi absolut vill förmedla till kommande generationer. Men om våra värderingar plötsligt radikalt förändras, måste då inte också våra styrdokument anpassas efter detta? 

Så här står det i de nu gällande läroplanerna, både för grundskolan och gymnasiet:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell. 

Hur skall våra lärare kunna förmedla allt detta goda, när eleverna dagligen ser sina oskyldiga skolkamrater kränkas, jagas, fängslas och deporteras? Eller bli offer för godtyckliga lapptäckslagar där en dag eller två kan innebära skillnaden mellan liv och död. Hur är det möjligt att undervisa om solidaritet, rättskänsla och generositet när man dagligen ser motsatsen utövas och applåderas. 

Läroplanen utvecklar temat grundligt. Under rubriken FÖRSTÅELSE OCH MEDMÄNSKLIGHET hittar vi dessa till synes självklara sanningar: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till      inlevelse ...... Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.

Den understrukna meningen är visserligen sann, men rimmar illa med de uppfattningar som nu basuneras ut av chefsideologer som Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson, Paula Bieler och Johan Forsell med flera. Stefan Löfvén och hans kamrater kan knappast kallas ideologer, snarare ryggradslösa kappvändare, som gör vad som helst för att få fortsätta regera ett allt mer krackelerande politiskt etablissemang. 

I höst är det dags, kära Skolverk, att rulla upp skjortärmarna och börja skriva om Läroplanen, så att den bättre stämmer med de nya värderingarna i samhället, koncept som handlar om att göra skillnad på människor och människor, att trixa med lagar och regler, att utgå ifrån att alla främlingar ljuger, att i alla lägen tänka på sig själv snarare än att hjälpa dem som har det svårt samt att utan att darra på manschetten skicka unga människor i döden.

Det är detta vi från och med nu måste inpränta i våra barn!

Lagen är en åsna!

Känner ni igen den lilla åsnan i ingressbilden? Han heter I-OR (egentligen EEYORE) och ingår i A. A. Milnes menagerie av karaktärer i böckerna om Nalle Puuh och hans vänner i Sjumilaskogen. 

Han är en melankolisk, pessimistisk och cynisk åsna som bor i ett hus av pinnar. Han ser ned på de flesta av de andra djuren i skogen, som han menar har "ingen hjärna alls", några av dem "bara grått fluff som blåst in i deras huvuden av misstag". 

Egentligen är dagens bloggrubrik ett direkt citat från Charles Dickens kända roman OLIVER TWIST, där den förfärlige barnhusföreståndaren Mr Bumble, efter att ha fått sparken, upprört utbrister:

"Ja, om lagen utgår från det, då säger jag, att lagen är en åsna... en idiot."  

 

Vi har väl alla från tid till annan tyckt ungefär så om fyrkantiga domstolar, som så ofta föredrar att till punkt och pricka uppfylla lagens bokstav framför att fatta de kloka och rimliga beslut, som var och en inser vore de riktiga. Svensk lag gäller!

Den sista meningen har jag åtskilliga gånger under denna flyktingkris fått höra. Det har varit vid de tillfällen då jag pläderat för humanism och medmänsklighet visavi de olyckliga pojkar, som nu i snart tre års tid vistats i vårt land, torterade av de hopplöst långa väntetiderna och de till synes hasardartade besluten. Svensk lag gäller! ropar Johan Forsell och grabbarna och Ett nej är ett nej!

Migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm har i dagarna infört ett helt nytt koncept:

Svensk lag gäller inte!

Smaka på den! Trots att vi alla vet att den nya gymnasielagen är ett i stor hast tillkommet lapptäcke av bristfällighet, trodde vi väl ändå att den gällde. Att den faktiskt utgjorde "Svensk lag" som vi har att rätta oss efter, om än för en kortare tid. Så icke! 

Om du verkligen menar detta, Ulf Kristersson, måste du genast skynda till den nya gymnasielagens försvar. Alternativt ta bort denna falska valaffisch. 

Vi har hamnat i ett läge där svensk domstol till synes ostraffat kan välja och vraka bland lagarna, följa de flesta till punkt och pricka, men strunta i dem de ogillar. Detta är i så fall ett juridiskt moras, som på sikt kommer att förändra inte bara hanteringen av flyktingar utan hela vårt rättssystem. Från stabilitet och förutsägbarhet till godtycklighet och rättsosäkerhet.

Från skärpa och integritet till grått fluff ....Dina dagar är räknade ...

Den nya gymnasielagen handlar i mycket om dagar. Man måste ha kommit före ett visst datum - 24/11 2015 - fått vänta i minst 15 månader (450 dagar) på första avslag, vara 18 år gammal (6570 dagar) när detta avslag till sist kommer och så vidare .... 

Lagar brukar skrivas mycket exakta och detaljerade och så måste det kanske vara. Därefter kommer emellertid själva tillämpningen, som är något helt annat! Där gäller det att, snarare än att slaviskt lyda minsta lilla kommatecken, försöka förstå lagens ANDEMENING och agera efter den. Jag föreslår att vad lagen vill säga är följande:

 • Du som kom under den stora flyktingvågen hösten 2015 och som fått vänta alldeles för länge på besked, ska få en ny chans.
 • Med "länge" menar vi ungefär 15 månader.
 • Åldersuppskrivningar och annat hokus-pokus vi har haft för oss är inte längre relevant.
 • Eftersom det är omöjligt för många av er att få fram pass eller personbevis, lättar vi på det kravet.
 • Om du sköter dig och dina studier och sedan snabbt får jobb kan ditt tillfälliga uppehållstillstånd omvandlas till ett permanent sådant.

Men tyvärr, de som har att hantera den nya lagen är bokstavstrogna fundamentalister och förmår inte se den större bilden. Här ska dykas ned på minsta lilla avvikelse från de nya reglerna. Som bortblåst är talet om "helhetssyn" och om att "hellre fria än fälla".

Migrationsverket och Migrationsdomstolarna har glömt bort ett gäng viktiga ord i den svenska vokabulären, nämligen dessa:

 • ungefär
 • omkring
 • innemot
 • vid pass
 • i det närmaste
 • approximativt
 • sisådär
 • uppskattningsvis
 • runt
 • i runda slängar
 • kring
 • circa
 • i det stora hela
Detta är alldeles förträffliga ord och uttryck, ägnade att underlätta våra liv och våra sociala relationer. Utan dem stannar Sverige ... Det finns exempel på yrkeskategorier som inte får strejka, men som då i stället ägnar sig åt maskningsaktioner, som går ut på att till punkt och pricka följa alla de lagar och regler man har att leva efter. Det går inte! Kaos! För att samhällslivet ska fungera krävs ett visst mått av smidighet, förmåga att surfa över det rutinmässigt oviktiga till förmån för det som kräver noggrannhet och eftertanke. Och framför allt, modet att ibland låta sig styras av den utmärkta substans som tyvärr tycks vara en bristvara på Migrationsverket och i Migrationsdomstolarna:

SUNT FÖRNUFT

Tidsenheter av olika slag måste ställas i relation till varandra! Genom att jämföra den avvikande tiden med den totala, ser man plötsligt hur bisarr situationen är och hur på alla sätt orättfärdigt det är att döma oskyldiga pojkar till lidande och död enbart p.g.a. några i sammanhanget futtiga dagar.

 • Tre dagar jämfört med 7 dagar (en vecka) är ganska mycket!
 • Tre dagar jämfört med 30 dagar (en månad) är fortfarande en hel del!
 • Tre dagar jämfört med 450 dagar (15 månader) är löjligt!
 • Tre dagar jämfört med 6570 dagar - som man är när man fyller 18 och blivit åldersuppskriven - är förnedrande!
 • Tre dagar efter ett liv på flykt kan inte få vara enda utgångspunkten för en avvisning!
Till dig, politiker, jurist eller handläggare vid Migrationsverket, som hävdar något annat säger jag:

Dina dagar i din nuvarande gärning är räknade!

 

Äldre inlägg

Nyare inlägg