Om

2014-2019 bloggade jag varje måndag på www.genealogi.se om släktforskning och angränsande ämnen. Däremot kunde jag inte där tycka till om annat som ligger mitt hjärta nära, politik t.ex. eller världshändelser. Det som till sist fick mig att ta bladet från munnen och starta en andra blogg - Teds Tankesmedja - är den förfärliga situationen för tusentals ensamkommande flyktingbarn. Särskilt från den dag de fyller 18, då de överges av Gud och människor, inte minst då av landets kommuner och ett Migrationsverk, som allt mer börjar likna ett Deportationsverk. Detta är på alla sätt orättfärdigt och ovärdigt en civiliserad nation som Sverige och jag känner att jag behöver ett expansionskärl för min vrede och frustration. Kanske kan några av tankarna från denna min smedja, inte minst då de historiska perspektiv jag har för avsikt att föra in, få en och annan att tänka till och tänka om ... 

Om mig

Visar inlägg från januari 2021

Tillbaka till bloggens startsida

Deportationsmuseet
FOX News/Stockholm 28/1  2031

Tio år efter dåvarande statsministern Stefan Löfvens meddelande om inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen invigdes i går det nya Deportationsmuseet i Stockholm. Löfven menade bland annat att "förintelsen är en avgörande händelse, inte bara för de miljoner som förföljdes och mördades utan även för efterkrigstidens syn på humanism och etik. Även om mördandet inte ägde rum på svensk mark kom Sverige att både påverka och påverkas av det som skedde.

På initiativ av vår nuvarande statsminister, Ulf Kristersson, och Kulturminister, Jimmie Åkesson, sjösattes några år senare planerna på ytterligare ett temamuseum, denna gång kring hur hotet från den internationella islamismen och afghanismen genom rådiga ingrepp och kreativ lagstiftning kunde stoppas. Ett museum ägnat försvaret av svenska värderingar, fosterlandskärlek och beslutsamhet i insättandet av nödvändiga åtgärder.

"Vi får aldrig glömma det som höll på att hända" sade invigningstalaren, Migrationsminister Maria Malmer Stenergard. "Flyktingkrisen 2015-2022 kunde ha blivit slutet för Sverige som västerländsk nation och därför är det viktigt, inte minst för de unga, att förstå skeendet och lära sig av historien. Där och då fanns det inte plats för velig humanism och gammaldags etik, det var en kamp på liv och död ..."

Det var meningen att museet skulle ha invigts av H.M. Drottningen, men eftersom drottningens mor som bekant var invandrare med rötter i ett land med tvivelaktig rasblandning, beslutade museiledningen att i stället fråga förre Justitie- och Migrationsministern Morgan Johansson, som gärna ställde upp och klippte de röd-vit-svarta banden, allt medan Sabunikören från Kongo till trumackompanjemang sjöng "Siyahamba - Låt oss vandra i Guds kärleks ljus". 

Det noterades att somliga förväntade nyckelpersoner helt uteblev från öppningsceremonin, däribland Sverigedemokraternas tidigare migrationspolitiska talesperson, Paula Bieler, som fortfarande är frustrerad över att den moderatledda regeringen ännu inte lyckats åstadkomma den MINUS-INVANDRING som hon under sin tid i politiken så ivrigt verkade för. Ej heller var Kristdemokraternas tidigare partiledare Ebba Busch på plats. Det ryktas att invigningsdagen sammanföll med ett Mikael Bindefeldt-event i fjärran land. 

FOX News/Sweden fick några dagar före invigningen en guidad rundvandring i lokalerna, som tidigare inrymde Dramatiska teatern, en av många kulturinstitutioner som under Jimmie Åkessons ledning tvingats lägga ned sin verksamhet. Vi kan nu avslöja några av salarna och attraktionerna:

LÖFVENHALLEN

Den stora ankomsthallen har som enda utsmyckning en stor mekanisk ko av rasen Svenskt låglandsboskap. När besökarna, skolklasser och gästande grupper från SD, NMR, DFS, NSR, SNF, Ariska brödraskapet och Frenologerna tillräckligt högt och envist skanderar ordet: SYSTEMKOLLAPS - vänder kossan, till besökarnas stora munterhet, 180 grader. På stora digitala skärmar visas Stefan Löfvens förvandling i form av olika citat, allt från "Sverige bygger inga murar" och "Vi ska värna asylrätten" till "Ett nej måste vara ett nej!"

RIBBENVIKSALEN

Det här är en interaktiv del av den permanenta utställningen, där besökarna får lära sig tekniken bakom de efterlängtade deportationerna. Vid en station förses man med öronproppar och skygglappar och får sedan ta sig igenom en obehaglig korridor fylld av ljud, bild och filmer från terror, lidande och död i ett tänkt Afghanistan utan att låta sig påverkas. Vid en andra station översköljs besökarna av "Fake news" från FN, Läkare utan gränser, Amnesty, Röda Korset och Rädda Barnen - här gäller det att med ett leende på läpparna coolt ta sig igenom prövningen. En rolig "verkstad" är också Knäröntgenavdelningen där man kan se hur man det ser ut inuti och gissa sin ålder. En sista attraktion är den "Skrattspegel" där alla besökare, särskilt politiker och opinionsbildare, kan öva sig på att med pokerface uttala meningen "Flyktingarna från Afghanistan har inget skyddsbehov".

JOHANSSON AUDITORIUM

är den stora aulan, där lärda föreläsningar, debatter och filmvisningar är tänkta att äga rum - allt ägnat att undervisa kommande generationer om hur Sverige för 15 år sedan lyckades avvärja en massinvasion och en därmed följande systemkollaps. Det ryktas att den förre Justitie- och Migrationsministern kommer att vara en återkommande gäst vid de seminarier och kurser om manipulation, politisk opportunism och kreativ faktaresistens som planeras.

Café ENGSTRÖM

Denna del av museet var från början tänkt som en interaktiv polisjakt, där unga deltagare, utklädda i uniformer, skulle få jaga och fånga in förrymda flyktingar med svart hår och mörka drag genom lokalerna, samt låsa in dem i naturtrogna celler. Projektet fick emellertid överges, sedan det visat sig att många av "jägarna" utvecklade sympati för de flyende och i stället hjälpte dem, vilket verkligen inte var avsikten med aktiviteten. I stället togs ytan i anspråk för ett gränslöst poliscafé, där inredningen från Migrationsverkets med tiden nedlagda förvar tagits till vara. 

Välkommen till DEPORTATIONSMUSEET - en nyttig upplevelse för alla unga svenskar.

Centimorgan (cM)

  

Nya tider och nya tänkesätt kräver nya mätmetoder och standarder. Såväl inom industri och vetenskap som inom etik, moral och politik. På senare år, när migrationsfrågan kullkastat alla gamla värderingar kring människors lika värde, medmänsklighet och rättsskipning, har behovet av ett skarpt verktyg för beskrivning och kvantifiering av det politiska och byråkratiska trixandet nu nått en kritisk punkt. Hur mycket rävspel och ohederlighet tål nationen? Hur beskriva och mot varandra väga de parametrar som tillsammans utgör det moraliska och juridiska moras vi sedan 2015 har trampat omkring i? Det efterlängtade redskapet heter

Centimorgan (cM)

I ett nära samarbete mellan Svenska Standardiseringskommissionen, Politiker utan gränser, Föreningen Kreativa Jurister, Föreningen för sovande journalister och Teds Tankesmedja, finns detta nyttiga verktyg nu tillgängligt för alla och envar. Den nya enheten Centimorgan (cM), som använder skalan 1 - 10, där 10 är värst, bygger på åtta observationer:

  • Förnekande av fakta  Det handlar om förmågan att effektivt blunda för samstämmiga rapporter från FN, Amnesty, Läkare utan gränser, världspressen och det svenska utrikesdepartementet om att Afghanistan är världens farligaste land med dagliga terrordåd och ständigt pågående etniska förföljelser.
  • Okunskap  Ovilja att ta till sig kunskap om Afghanistans historia, etniska konflikter, religionsstrider, kulturellt betingade begränsningar och blodiga nutidshistoria, kunskaper som borde vara avgörande vid bedömning av asylskäl.
  • Tolkningsföreträde  Inställningen att man själv i alla lägen vet bäst och har rätt att tolka t.ex. resultaten av åldersbestämningar på hårdast möjliga sätt och efter eget gottfinnande. Ett medicinskt yttrande om att en knäundersökt yngling KAN vara över 18 tolkas alltid som att han ÄR över 18.
  • Fifflande med lagar  Kreativitet i tillskapandet av nya lapptäckslagar och förordningar, ägnade att placera alla asylsökande i livslång limbo. Lagarna behöver inte vara juridiskt korrekta eller i linje med lagrådets rekommendationer. De behöver inte heller vara logiska och naturligtvis inte heller rättvisa. 
  • Tillämpning av lagar och förordningar  Det lagstiftaren missat eller för skams skull inte kunnat få till, tar berörda myndigheter, i detta fall närmast Migrationsverket och Gränspolisen, beslutsamt hand om. Med mästerlig hand påför man byråkratisk otydlighet och hopplösa återvändsgränder respektive polisiärt blind lydnad, trotsande alla slags konventioner.
  • Politisk opportunism   Förmågan att rida på en av partipolitiska skäl frampiskad våg av främlingsfientlighet, okunskap och racism. 
  • Lismande skenhelighet  som manifesterar sig i självglorifierande framträdanden i media, där journalisterna aldrig bemödar sig om att sticka hål på förträfflighetsbubblan.
  • Lögnpotential  arrogansen att, likt den förre presidenten i USA, år efter år ogenerat ljuga sig fram i debatten och/eller ansluta sig till redan sjösatta osanningar.
Det är alltså dessa parametrar, och några till, som utgör grunden för den nya enheten Centimorgan (cM). När dessa egenskaper och förhållningssätt värderas och vägs samman, uppnås en siffra, t.ex. 6,2 cM, som indikerar exakt hur falsk och ful politikern eller myndighetsföreträdaren är. Här några exempel: 

9,2 cM    Mikael Ribbenvik, Generaldirektör för Migrationverket

8,8  cM   Maria Malmer Stenergard, Migr-politisk talesperson för Moderaterna 

8,6 cM     Fredrik Malm, Migrationspolitisk talesperson för Liberalerna

Kommittén tar kontinuerligt fram nya cM-bedömningar.

Genuint främlingsfientliga personer, som t.ex. Jimmie Åkesson och Ebba Busch, får lustigt nog lägre cM-siffror. Detta beror på att de aldrig försökt dölja sina åsikter och därför missar viktiga poäng kring lismande och lögner. 

Vilken poäng uppnår då rikslikaren själv, Justitie- och Migrationsminister Morgan Johansson? Kommittén sliter med den frågan ...

Den påläste känner säkert igen begreppet Centimorgan som den enhet som används av släktforskare och på senare år även av kriminaltekniker för att beskriva biologisk släktskap mellan två testade personer. 

Den nya enheten för bedömning av politiker och byråkrater handlar givetvis inte om biologisk släktskap. Däremot, i överförd bemärkelse, om den andliga gemenskap som tycks förena de samvetslösa uslingar, som nu i över fem års tid plågat unga oskyldiga människor med namnlös psykisk tortyr ...

 Inga ömmande fall för Sabuni!

 

Dra tillbaka förslag som gör det lättare för asylsökande att stanna – annars lämnar vi januarisamarbetet.

Det kravet på regeringen från L-ledaren Nyamko Sabuni kom häromdagen. En humanitär skyddsgrund skulle ge asylsökande som befunnit sig länge i Sverige, men som inte anses ha skyddsskäl, möjlighet att stanna. Detta enligt ett av de förslag till ny migrationspolitik som regeringen skickat ut på remiss. Begreppet "ömmande fall" skulle återinföras.

Men Liberalerna står inte bakom förslaget. Detta trots att regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna i januariavtalet kom överens om att driva en humanitär skyddsgrund i migrationskommittén. I kommitténs förslag fanns den humanitära skyddsgrunden inte med och nu anser Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni att ökad invandring skulle leda till kostnader som påverkar budgetsamarbetet mellan partierna och kräver att det stoppas.

Jag kommer att tänka på en annan flykting, Nyamko Sabuni, född under föräldrarnas exil i Burundi men med rötter i dåvarande Zaire (Kongo-Kinshasa), som kom till Sverige som 12-åring. Fadern var politisk flykting och flydde således vidare från Burundi till Sverige med sin familj.

Om vi nu hade haft en liknande hantering av flyktingärenden 1981 som vi har idag, så hade familjen naturligtvis inte fått asyl i Sverige. Det fanns nog "säkra provinser" i Kongo där familjen hade kunnat bli internflyktingar. Kanske var det så att fadern kom först och familjen senare? I så fall hade man behövt pröva om relationen mellan hennes föräldrar verkligen kunde betraktas som en tillräcklig anknytning? Modern var ju bara 14 år när Nyamko föddes, 13 när hon gifte sig. Finns det styrkt dokumentation om vigseln? Vet man med säkerhet att Nyamko är född 1969? Kan det vara läge för en knäundersökning?

Om anknytningen inte var tillräckligt stark borde man genast ha avvisat Nyamko - men inte till Burundi där hon är född och vuxit upp, utan till Kongo där hon har sina rötter och eventuella medborgarskap, om man nu kan tala om sådant i detta svårt sargade och etniskt sönderslitna land. Möjligen skulle man ha kunnat muta korrupta politiker i Kinshasa med några miljarder för att ta emot henne och andra etniska kongoleser ...

Ja, som alla läsare förstår så är detta svart satir när den är som värst. Men titta då i stället på den infällda familjegruppen som föreställer Ahmad med sambo och 1, 5-årig dotter. Han kom 2015 till Sverige, har uppehållstillstånd enligt Nya Gymnasielagen, har klarat sin utbildning och måste nu inom ett par dagar hitta en tillsvidareanställning eller ett fast jobb som räcker i minst 2 år - annars skall han avvisas från landet. Att det under brinnande Corona är omöjligt för en flykting att hitta ett fast jobb är inget som bekymrar politikerna. Allting annat i vårt samhälle har vi anpassat efter den nya svåra situationen, men inte detta ...

Att Ahmad har familj här är enligt Migrationsverket inte ett tillräckligt starkt skäl för att få stanna. Att lilla flickan i ett sådant scenario kommer att få växa upp utan sin pappa är inget som Migrationsverket kan ta hänsyn till. Det finns inga "ömmande skäl" och ingen Barnkonvention i världen tycks kunna förhindra detta brott mot mänskligheten.

Annat var det när den kongolesiska flyktingflickan Nyamko flydde till Sverige från Burundi 1981. Har hon glömt, eller möjligen förträngt detta?

Det finns en särskild plats i helvetet för flyktingar som beter sig grymt och omänskligt mot andra flyktingar.


Ribbenvik á la Malta

 

Sedan allt fler rapporter börjat komma om politiker och generaldirektörer som trots egna förmaningar och direktiv kastat sig iväg på "nödvändiga" julresor till varmare länder, känner jag det som en bjudande plikt att avslöja ytterligare en: Migrationsverkets Generaldirektör:

Mikael Ribbenvik

Under julhelgen passade han och hans sambo på att flyga ner till Malta, en flagrant ohörsamhet visavi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och statsministerns salvelsefulla uppläxningar och vädjanden. Tillfrågad om varför han valde att ändå genomföra resan, gav Ribbenvik följande förklaring:

”Vi är en familj med benen i två länder. Min sambo flyttade till Sverige från Malta i somras och har inte kunnat besöka sitt hemland sedan dess. Av en rad privata skäl var hon tvungen att besöka sin bostad där. Eftersom vi ska gifta oss där behövde vi göra en examination av hindersprövning under ed med personlig inställelse senast tre månader innan”

Han påstod också att han tolkat rekommendationerna mot att resa som att de inte gäller ifall det avser en tjänsteresa eller då man har starka familjeskäl.

Starka familjeskäl? Hmmm ....

Funderar på alla de familjeskäl, som våra ensamkommande och andra flyktingar, dem som Ribbenvik helst vill utrota om inte från jordens så i alla fall Sveriges yta, skulle kunna åberopa. Här har de nu väntat i över fem år på att ens få veta om de får stanna i vårt land eller till sist kommer att deporteras till världens farligaste land, som inte vill ha dem tillbaka. Ett land många av dem inte känner, kanske inte ens är födda i.  

Vad skulle inte många av våra flyktingar ge för att, likt Mikael Ribbenvik och hans sambo, sätta sig på ett flygplan och resa till kanske Afghanistan, Iran eller Pakistan för att äntligen få träffa sina kära mammor (papporna är för det mesta döda, mördade eller försvunna) och syskon. Eller till släktingar i Tyskland, Frankrike eller i något av våra grannländer. Men alla sådana förhoppningar har Mikael Ribbenvik grusat - en flykting med TUT (Tillfälligt uppehållstillstånd) kan inte lämna landet, då kommer han aldrig in igen. Inte ens med ett afghanskt pass i handen. För detta måste man ha PUT (Permanent uppehållstillstånd) och sådana delar inte Migrationsverket längre ut, vad det verkar ...

Skulle man inte kunna tänka sig undantag från dessa omänskliga regler, säg att flyktingar skulle kunna få ett tillfälligt "visum" för en resa till det land där resterna av deras familjer vistas? Ett tidsbegränsat medmänskligt fönster för olyckliga flyktingar att få träffa sina familjer och anhöriga. En neutral plats kanske, där FN skulle kunna inrätta ett humanitärt centrum för tillfälliga familjeåterföreningar. Cypern? Mallorca? 

Eller, varför inte, MALTA, där man numera är van vid resenärer med starka familjeskäl!