Tisdagen den 15 december skulle ett chartrat plan ha lyft från Arlanda mot Kabul. Ombord skulle 18 olyckliga återvändare ha befunnit sig tillsammans med sina ledsagare/väktare. I sista stund ställdes "återvändandeinsatsen" (polisspråk) in och som orsak angavs att några i personalen testats positiva för covid-19, ett i dessa svåra tider klart giltigt skäl. Däremot  berodde den  avbrutna insatsen inte på något sätt på säkerhetsläget i Kabul eller på det orimliga och ogudaktiga i att, när pesten härjar som värst, avvisa någon enda människa ut ur riket. Alls icke!

Går man däremot in på Polisens hemsida finner man följande häpnadsväckande uttalande från Gränspolisen:

– Polismyndigheten kan inte riskera att någon blir smittad, därför valde vi att ställa in insatsen, och arbetar nu med att hitta alternativa resvägar för berörda återvändare, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen vid nationella operativa avdelningen.

Alternativa resvägar? Varför då? Varför kan man inte bara vänta några veckor tills personalen tillfrisknat och inga nya positiva testresultat stör ordningen, för att sedan köra en favorit i repris, direktflyg till Kabul med chartrade plan?

Nej, se, man kan inte det! Det har strulat till sig i Afghanistan, där man för närvarande inte vill ha några fler transporter av levande människor från Europa. Jag föreslår att det är detta som är Gränspolisens huvudmotiv för att ställa in resan - ett motiv som dock utgör politiskt sprängstoff och som man har blivit tillsagd av Migrationsverket och/eller politikerna att förtiga.

I en intervju i DN ställde journalisten följande berättigade fråga till Patrik Engström:

- Den inställda utvisningen har medfört kostnader, detta kan hända igen. Varför pausar ni inte utvisningarna tills läget har lugnat ned sig?

Svaret är lika belysande som upprörande:

– Polismyndigheten har ett uppdrag ifrån lagstiftaren att verkställa beslut om utvisning. Det är inte Polismyndigheten som avgör om man ska pausa det arbetet. De ärenden som vi verkställer är de flesta från Migrationsverket. Om det ska införas ett generellt stopp för återvändande då är det Migrationsverket som måste besluta om det.

Här har vi den typiskt soldatmässiga framtoningen. Polisen har att lyda order och skall inte ägna sig åt att tänka själva eller överväga om de direktiv man får är rimliga, mänskliga eller ens genomförbara. "We follow orders" är uppenbarligen Gränspolisens mantra, och därmed degraderar man sig själva till villiga redskap till en allt mer arrogant överhets slugt kalkylerade brott mot mänskligheten. (I dessa svåra tider är det ändå ingen som hinner tänka på flyktingar och avvisningar ...)

Den svenska Gränspolisen består uppenbarligen av en samling drillade legoknektar, som lydigt viftar på svansen åt Mikael Ribbenvik och Morgan Johansson medan man känslokallt hugger och klöser dem som redan ligger ner.