Idag är det DAGEN D - D som i börjar den nya gymnasielagen gälla - denna märkliga, improviserade och djupt orättvisa konstruktion, som dock är det enda redskap vi tills vidare har att tillgå i kampen för de avvisningshotade ungdomarnas överlevnad. I veckan kommer flitens lampa att lysa, inte bara på Migrationsverket utan också hos olika frivilligorganisationer, skolor, kyrkor och föreningar. Det gäller ju att snabbt som ögat få in dessa ansökningar, helst så korrekta och fullständiga som möjligt. Vi veta ju alla hur Migrationsverket brukar reagera om det fattas ett kommatecken i en ansökan eller om en flyktings arbetsgivare för åtta år sedan missat en enda lönehöjning om 72 kronor ... 

Exempel på det sistnämnda fenomenet brukar av och till valsa runt i pressen, löjliga små misstag som flyktingen själv inte har det minsta ansvar för, men som medför drakoniska straff för honom eller henne och ibland också för hela familjer, inklusive små oskyldiga barn ... (Varför kommer jag plötsligt att tänka på Donald Trump?). Det spelar ingen roll om delinkventen är pizzabagare, specialistläkare eller stjärnprogrammerare. Om LO och därmed socialdemokraterna känner sig hotade av de 72 kronorna är det utvisning som gäller. Till sist blev skriverierna för många och för besvärande, till och med för Migrationsverket, och så kom det ett antal nya förhållningsregler som innebar att det ska bli möjligt att korrigera tidigare misstag så att arbetskraftsinvandrare inte ska behöva lämna landet. Det kan till exempel handla om lön som under en kortare period inte varit i nivå med kollektivavtal eller misstag som begåtts av en tidigare arbetsgivare. "Vi måste se till helheten!"

Vi måste se till helheten ???

En av våra killar, vi kan kalla honom Muhammad Ali, kom till Sverige i god tid före den 24 november 2015 och hamnade första veckan i någon sorts mottagningssluss - ett transitboende - innan en ordentlig placering kunde ordnas. Han meddelade givetvis omedelbart att han sökte asyl, men själva ansökan registrerades således först en vecka senare. Nåväl, fortfarande före den 24 november, ingen ko på isen där. Men vad händer? Jo, Migrationsverket skärper till sig och nedkommer redan efter 14 månader och 27 dagar med ett första avslag.    

14 månader och 27 dagar!

Det fattas tre dagar! Muhammad Ali platsar inte in i den nya gymnasielagen på grund av tre ruttna dagar, som han inte på minsta vis kunde styra över själv. Det var kanske en plikttrogen handläggare, som inför helgen fick för sig att jobba över en liten stund och som därmed hann med att förstöra livet för Muhammad Ali.

  • Är detta att se till helheten?
  • Är detta ordning och reda i flyktingpolitiken?
  • Är detta en rimlig tolkning av den nya gymnasielagen?
  • Är inte 14 månader och 27 dagar att betrakta som 15 månader, särskilt om det gäller liv eller död?

Matematik är inte min specialitet, men så mycket kommer jag ihåg ifrån grundskolan att siffrorna 1-5 avrundas nedåt och 6-9 uppåt. 27 betyder alltså i runda slängar 30, vilket i sin tur betyder en månad = 15 månader! 

När dagen och veckan D är över, och de allra flesta av de ungdomar som haft turen att platsa in i den nya lagens grovt tillyxade parametrar har fått in sina ansökningar, får vi inte slå oss till ro. Vi måste spara lite kraft och energi åt alla dem som, likt Muhammad Ali, haft otur med datumen.

Killar som trillat bredvid ...