Självmord är betydligt vanligare i gruppen ensamkommande än bland svenska unga. Förra året tog tolv ensamkommande asylsökande barn och unga livet av sig. De var pojkar och unga män, främst med ursprung i Afghanistan som väntade på besked om asyl. [Sydsvenskan 20180219]

I samma artikel beskriver Mahboba Madadi, ordförande för Ensamkommandes förbund, de olyckliga ungdomarnas situation så: 

– De är ensamma, saknar familj. De kom hit med ett hopp om att få vara trygga. Men den långa väntan på besked, och att se andra i samma situation få avslag, påverkar deras psykiska hälsa. Det blir en hopplöshet.

Självmord är naturligtvis den mest extrema konsekvensen av Migrationsverkets inhumana behandling av unga människor, men det finns också en rad andra anhalter på de asylsökandes Golgatavandring: Oro, stress, nervositet, sömnlöshet, utmattning, apati och depression. 

Flera asylsökande jag känner har vittnat om hur de plötsligt drabbas av något som liknar förlamning. De förmår inte röra sig, kommer inte upp ur sängen, tappar matlusten och orkar naturligtvis inte ta sig till skolan. Allt känns hopplöst, förtvivlat, nattsvart och saknar mening. 

Politikerna och Migrationsverket har skapat ett system där ungdomarna systematiskt bryts ner och knäcks, en DEPRESSIONSFABRIK som kommer att gå till historien som vår tids kanske grymmaste och mest ljusskygga hantering - ett moraliskt nederlag, som kommer att belasta Sveriges och svenskarnas anseende för lång tid framöver. 

Likt Émile Zola, som inte heller stod ut med myndighetsmissbruk och justitiemord, ropar jag nu mitt eget

 

till alla som vill höra på (men allra helst till dem som inte vill lyssna):

Jag anklagar Stefan Löfven och andra ledande politiker för att de genom sina beslut och icke-beslut utsätter unga människor för

  • Psykisk tortyr under lång tid
  • Migrationsverkets Kafka-inspirerade ärendehantering
  • Rättsosäkra åldersuppskrivningar
  • Retroaktivt verkande lagar och beslut
  • Hemlöshet efter 18-årsdagen
  • Människojakt, där inte ens skolor och kyrkor utgör fredade zoner
  • Internering på obestämd tid efter utvisningsbeslut
  • Avvisningar till ett land som alla vet är ett helvete på jorden
  • Brott mot barnkonventionen
  • Brott mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Falköping 22 februari 2018

Ted Rosvall