Justitieminister Morgan Johansson "har fullt förtroende för sina myndigheter, i synnerhet för Rättsmedicinalverket. Monica Rodrigo, generaldirektör på verket, har i sin tur fullt förtroende för de läkare som skriver verkets utlåtande. Problemet är bara att läkarna själva inte verkar lika trygga med systemet för medicinsk åldersbedömning av asylsökande barn". [Aftonbladet]

Det är underbart när folk i beslutande ställning litar på sina underlydande. Särskilt om dessa har tillräckliga kunskaper, god utbildning och ett gott omdöme. Och inte låter sig påverkas av politiska påtryckningar. Låt se, vad har Generaldirektör Monica Rodrigo för bakgrund? På nätet hittar vi inte så mycket om henne, men dock detta:  

Hon har tidigare jobbat som expeditions- och rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet och  som chefsjurist vid både Rikspolisstyrelsen och Ekobrottsmyndigheten. Hon har även jobbat som bolagsjurist vid Stockholmsbörsen, skrev regeringen i ett pressmeddelande i samband med att hon våren 2015 tillträdde som generaldirektör för Rättsmedicinalverket. I samband med utnämningen intervjuades hon av facktidskriften Dagens Medicin och fick bl.a. följande fråga:

- Vad tänker du när du hör ordet Rättsmedicinalverket?

Hennes svar:

– Jag tänker på effektivitet, rättssäkerhet och enhetlighet, säger Monica Rodrigo.

Rättssäkerhet??? Är det inte just denna egenskap som nu ifrågasätts, inte minst av Svenska Dagbladet som, till skillnad från andra mer återhållsamma medier, just nu genomför en hedervärd journalistisk bragd med att avslöja det moras av osäkerhet och rättsröta, som just RMV:s åldersbestämningar utgör.

Man kan notera, att Monica Rodrigo, i likhet med Morgan Johansson, inte heller har några medicinstudier i bagaget. Hon är helt och hållet jurist, och det är också som sådan hon nu förflyttas (sparkas snett uppåt, skulle konspirationsteoretikerna ibland oss säga) till Ekobrottsmyndigheten, där hon efter endast tre år på Rättsmedicinalverket den 1 mars tillträder som Generaldirektör. Kan det möjligen vara så att hon insett vilken rättsskandal som nu hotar att bubbla upp? Denna teori emotsägs dock av hennes uttalande om åldersbestämningarna häromdagen:

– Vi uttalar oss inte med större säkerhet än vad metoderna tillåter, säger hon, och framhåller att det inte finns någon metod som exakt kan ange ålder på en person.

Synd att hon inte har orkat tala om detta för Migrationsverket som, med utgångspunkt från RMV:s mycket ungefärliga utlåtanden fortsätter att "fastställa" ungdomars ålder - uppskrivningar som ibland bara handlar om månader, veckor eller t.o.m. dagar. Allt för att påskynda de summariska avslag som i sin tur möjliggör de inhumana avvisningarna. 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har sagt att han, trots kritiken, litar på RMV:s hantering. Ingen förvånas över detta. Doktor Johansson har sin diagnos klar.  

Nu börjar det osa katt! Och vi som har gjort tiotusentals åldersbestämningar. Tänk om de alla plötsligt förklaras värdelösa ... Här gäller det att snabbt som ögat, innan juridiken hinner i kapp oss, avvisa så många som möjligt. Helst innan den löjliga gymnasielagen, Gud förbjude, går igenom. Annars kan jag inte hålla mina löften till den store ledaren. 

Och i så fall blir jag aldrig landshövding ...