På söndag är det val! Bevare oss väl!

Aldrig har man väl varit så nervös inför ett valresultat som denna gång. Skall de mörka krafterna vinna ytterligare terräng? Kommer allt valfläsk, all ohederlighet och alla uppblåsta tal att ge valuta för ansträngningen? Kommer det över huvud taget bli möjligt att bilda en fungerande regering eller kommer vi att bli som Italien, med ständiga regeringskriser och ett evigt politiskt kaos?

Vad vi med säkerhet vet är att hundratals obildade, okunniga och olämpliga personer på söndag kommer att väljas in i våra olika politiska församlingar, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag samt i otaliga nämnder och utskott. Personer som egentligen inte har där att göra, som inte vet vad en proposition är eller hur en budget fungerar. Som har noll koll på ämnen som samhällskunskap, historia, religion och etik och som aldrig har hört talas om Gösta Berling. Som inte kan skriva, tala eller ens ta till sig förståelig svenska. 

Vad har alla dessa stolpskott i våra valda församlingar att göra? Varför söker de sig till politiken, där de aldrig kommer att kunna uträtta något? Förmodligen har de blivit värvade, övertalade av skickliga inkastare att för den "goda" sakens skull ställa upp. Kanske känner de sig smickrade av detta och blir sedan svårt chockade när de faktiskt blir invalda och verkligheten inställer sig. Som tur är saknar de flesta av dem också en annan viktig egenskap - UTHÅLLIGHET - varför många av dem redan efter något år eller två hoppar av. Så gick det för Ny Demokrati och så har det gått för Sverigedemokraterna.  

I detta läge insmyger sig en kättersk tanke, som jag så här i början bara vågar provtänka:

Tänk om alla svenska medborgare INTE med automatik skulle vara valbara. Om det skulle krävas ett visst mått av allmänbildning, vissa kunskaper och färdigheter, för att få ställa upp på listor för inval i de politiska församlingarna. En sorts DEMOKRATISKT KÖRKORT!

Jämförelsen ger sig själv. För att få framföra ett motorfordon krävs det i vårt och i nästan alla andra länder att du har ett körkort. Rimligt med tanke på dina medtrafikanter och den allmänna säkerheten. Först måste du givetvis övningsköra, lära dig hur man gasar och bromsar, frikopplar och växlar samt "uppsöker dragläge" . Ja, ni vet,  allt det där tekniska och praktiska som är så nödvändigt för att hålla sig på vägen och undvika krockar ... Dessutom måste varje potentiell bilförare slå  i sig en massa teori, ofta hela böcker med regler och förordningar, trafikskyltar och vägmärken, parkeringsbestämmelser och hastighetsbegränsningar. Utan godkänt på teoriprovet får du inget körkort, hur bra du än tycker att du kör. Körkortet är rekvisit - du måste ha det - annars har du körförbud!

Tänk er nu att alla som kandiderar till politiska poster först måste bevisa att de har nödvändiga baskunskaper kring sådant som de sedan ska besluta om. Det kan handla om:

  • Statskunskap
  • Samhällsorientering
  • Geografi och religion
  • Historia
  • Etik och moral
  • Ekonomi
  • Mötesteknik
  • IT
  • Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Jag talar inte om akademiska betyg och nivåer, utan om baskunskaper - sådant som vi alla bör känna till. Tänk om alla politiker vore tvungna att genomgå någon sorts teoriprov, likt de som dagligen utförs på våra körskolor, och få ett RÖSTKORT - ett bevis på att de är rimligt kapabla att hantera de uppdrag de sedan får i sina respektive fullmäktigesalar, nämnder och styrelser. Utan ett sådant grönt kort, får de körförbud.  

En liten lärobok för politiker skulle inte heller skada - för att inte tala om återkommande kurser hos bildningsförbunden. Det går ju att bättra på sina kunskaper. Detta borde väl varje parti ha intresse av - att deras representanter är någorlunda pålästa och kapabla! 

På den mödosamma vägen till förnyelse av det sorgligt nedsolkade begreppet demokrati är en sådan politiker-certifiering dock bara första steget. Det finns också något som heter VÄLJARE. Dessa kan, liksom de politiker de röstar på, vara sorgligt okunniga, oreflekterade, känslomässiga, lättlurade och ja, direkt korkade. Se bara på de amerikanska och ryska folken som, fast de borde veta bättre, väljer en narcissistisk femåring respektive en notorisk giftblandare till presidenter. Eller var femte svensk som fåraktigt stämmer in i den tomma parollen: Heja Jimmie!

Törs man tänka tanken att de röstkort vi alla urskiljningslöst får på posten i framtiden borde villkoras. En demokrati förutsätter visserligen att alla har rösträtt och att varje röst är lika mycket värd. Verkligheten har emellertid visat att denna grundpelare skakar. Demokratin förutsätter nämligen också ett visst mått av kunskaper och förnuft - annars går det som i USA och Ryssland.

Tänk om vi skulle utveckla våra körkort för bil till att också handla om rätten och förmånen att få rösta?