Möt Ebba Busch Thor, 30, sedan 2015 ledare för Kristdemokraterna, ett parti som beskriver sig som ”en del av den stora internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse, som står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.”  Läser man lite mer i partiprogrammet kommer man snart fram till följande avsnitt":

Den gyllene regeln

Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene regeln – allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen. Detta kallar vi för solidaritetsprincipen.

Jag hade inte kunnat säga det bättre själv …

Men om detta nu är partiets linje, hur kan man då så hårdnackat förvägra de allra mest utsatta, de ensamkommande flyktingbarnen, som sedan flera år befinner sig i vårt land och som råkar fylla 18, en fristad? Kristdemokraterna är tvärtom det parti, näst efter Sverigedemokraterna, som intar den allra tuffaste, ja man kan säga den mest kärlekslösa hållningen visavi dessa våra minsta bröder.

Det kan bara finnas två förklaringar:

1.

Man menar ingenting med det man säger i citatet ovan om den gyllene regeln. Detta är väl kanske den enklaste och mest plausibla förklaringen. Partiprogram tenderar ju att bli en smula svulstiga, med massor av vackra och politiskt korrekta formuleringar. Men ändå … ord som Medmänsklighet, Solidaritet med de svaga och förtryckta och Alla omfattas av samhällsgemenskapen ... Hur får man ihop den ekvationen när 10.000-tals unga människor förvägras medmänsklighet, inte blir delaktiga av någon solidaritet och definitivt ställs utanför samhällsgemenskapen, ja t.o.m. deporteras till ett land av blod och död?

2.

… och det här är en nästan outhärdlig tanke: Kan det vara så att Kristdemokraterna har en egen definition av begreppet ”alla människor”? För att travestera Orwell: Alla människor är lika, men somliga människor är likare än andra … Lejonparten av våra ensamkommande flyktingbarn är av naturliga skäl muslimer. De kommer ju från länder där Islam är den dominerande, kanske den enda religionen.  

För många kristna genom tiderna har andra religioner och dess utövare i bästa fall betraktats som objekt för ”Hednamissionen”, i värsta fall som rena motståndare. Så sent som 2016 hörde jag till min förskräckelse en representant för Svenska Kyrkan yttra, att det inte var lönt att satsa resurser på den lokala muslimska flyktingbefolkningen, eftersom de ”ändå aldrig kommer att konvertera till Kristendomen”. Särskilt benägna att tänka i dessa smått fundamentalistiska banor är kanske ”frikyrkan” med Filadelfia i spetsen. Det är också där Kristdemokraterna har sin kanske viktigaste väljarbas.

Ebba Busch Thor, hur har du det med de avvisningshotade 18-åringarna?

1.  Ingår de i den grupp som i ditt partiprogram kallas ”alla människor”?

2. Gäller solidaritet och samhällsgemenskap även för dem som råkar vara muslimer?

Jag hoppas att svaret på dessa båda frågor är JA. Men man kan ju undra när man betraktar Kristdemokraternas totala ointresse för den kanske mest utsatta gruppen i Sverige sedan förföljelserna av Romer och förståndshandikappade på 1950-talet.

Ebba Busch Thor, hur har du det med Jesus?