Från en mycket from granne fick jag idag en länk  till en artikel i Expressen. Den handlar om en 6-årig pojke, vars mor har blivit mördad. Nu skall han avvisas till Ukraina, där bara ett Ukrainskt barnhem - say no more - väntar honom. Mormor och morfar bor sedan länge i Sverige och vill inget hellre än att ta hand om honom och t.o.m. adoptera honom. Men det tycker inte Migrationsverket är någon bra idé. Pojken skall ut ur landet, punkt slut!  

Denis, så heter 6-åringen, har ingen som väntar på honom i Ukraina. Detta vet Migrationsverket, men skriver sammanfattningsvis:

”Uppgifterna om att Denis mor har avlidit, att hans far ska ha avsagt sig vårdnaden och att fadern inte kan ta hand om honom utgör nya omständigheter. Även Denis anknytning till Sverige, dels genom sin mors partner och dels genom sina morföräldrar som inlett en adoptionsprocess, är nya omständigheter. Migrationsverket anser emellertid att Denis med stöd av dessa omständigheter inte har gjort sannolikt att han inte kommer att tas /om/ hand på ett lämpligt sätt vid ett återvändande till Ukraina”

Man tar sig för pannan! Hur ska en 6-åring kunna förklara någonting som helst för en myndighet som uppenbarligen tappat all sans och måtta. Detta visste vi ju redan genom dess hjärtlösa, ohederliga, samvetslösa och stundtals helt obegripliga hantering av våra ensamkommande. Men en föräldralös 6-åring !?!  

Så här lyder BARNKONVENTIONENs fyra huvudprinciper:  

  • Alla barn har samma grundläggande rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.  Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
  • Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Hur är det? Har Sverige ratificerat barnkonventionen?

Ingen människa i världen kan övertyga mig om att Dennis får det bättre på ett barnhem i Ukraina än hos sina morföräldrar i Sverige.

Som en kommentar till länken skriver min granne följande ord:

Är det människor som jobbar på Migrationsverket?

I så fall - saknar de inte ett par viktiga kroppsdelar?

Ett hjärta och en hjärna!

Jag är böjd att instämma!