När jag nyligen skulle färdigställa min självdeklaration med alla hemska bilagor fick jag höra att Skatteverket på grund av Pandemin skjutit på deadline och givit oss alla lite extra andrum. Utmärkt, hann jag tänka .... och sen tänkte jag lite mer:

Den förfärliga smittan har tvingat vårt samhälle att på snart sagt alla områden anpassa sig och hitta snabba lösningar på högst påtagliga problem. Regeringen, ofta tillsammans med samarbetspartierna och oppositionen, har bokstavligen vräkt ut pengar, hundratals miljarder, på olika stödåtgärder; till företag, till kommuner och regioner, till arbetslösa, till särskilt utsatta grupper och så vidare ...

Förutom reda pengar handlar åtgärderna också om andrum och anstånd. Skatteinbetalningar, arbetsgivaravgifter, lokalhyra, mervärdesskatt, amorteringar på huslån till exempel, allt för att ge utsatta företag och privatpersoner en chans att undvika konkurs. Denna generösa inställning från finansdepartementets, skatteverkets och bankernas sida har dock tyvärr inte smittat av sig på Migrationsverket eller dess egentlige chef, Justitie- och Migrationsminister Morgan Johansson.

Detta kan vi inte veta, men vi anar nog alla att ministern i hemlighet gnuggar sina händer i förtjusning över de migrationspolitiska konsekvenserna av Pandemin. Den Nya Gymnasielagen, som Morgan Johansson mot sin vilja tvingades konstruera och sjösätta, kommer ändå inte att rädda lejonparten av de ensamkommande i vårt land, i alla fall inte de allra mest ambitiösa och dugliga. Dessa tog i dagarna studenten och under de arbetslöshetstider som kommer att råda under deras 6 månaders jobbsökarfrist har de inte en chans att hitta tillsvidareanställningar eller 2-åriga jobbkontrakt. Det  kravet finns f.ö. inte med i Gymnasielagen - det är en tolkning av lagen som Migrationsverkets följsamma jurister har hittat på och som ingen törs ifrågasätta. På förfrågan låter ministern meddela att regeringen inte har för avsikt att justera lagen eller reglerna på grund av pandemin trots att (eller just för att) den för de flesta kommer att innebära deportation till blod och död.

Nu är Morgan åter på krigsstigen. Regeringen vill öka pressen på Iran, Irak och Libanon så att de tar emot egna medborgare som ska utvisas från Sverige.

– Det kan inte fortsätta på det här sättet, att vi har grupper som avvisas från Sverige, men som sedan inte tas emot i sina länder, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Han ska nu bjuda in ländernas ambassadörer till möten för få till stånd ett bättre samarbete. Johansson pekar även ut Somalia som ett problemland, men Somalia har ingen representation i Sverige. Enligt honom handlar det om flera tusen personer som inte kunnat utvisas till de fyra länderna. Irak har sedan tio år ett återtagandeavtal med Sverige, som inte följs, uppger Johansson.

– Jag utgår från att länderna är måna om relationerna med Sverige. De bygger på att man följer folkrättsliga principer och en sådan princip är att man tar emot sina egna medborgare, säger Johansson.

Det går inte att ta miste på det oförblommerade "Von-oben-perspektiv" som ministern här visar prov på. Han vill tala med ambassadörer, regeringschefer och presidenter - inte med dem det handlar om och som blir offer för hans moderna människohandel. För det är det det till sist handlar om. Genom avtalet med Afghanistans korrupta halvregim - har det kostat skattebetalarna 5 miljarder, 12 miljarder eller kanske 20 miljarder? Ingen vet!  -  "köper" Sverige flygstolar tillbaka till Kabul för alla dem som Migrationsverket genom sin ljusskygga verksamhet har lyckats gallra fram; 

 • Rättsosäkerhet - ofta på gränsen till rättsröta
 • Retroaktivt verkande beslut
 • Inkompetens i handläggningen
 • Slarv
 • Fusk
 • Övertolkning av framhastade lagar
 • Medicinska oegentligheter
 • Datumfixering
 • Åsidosättande av internationella avtal och konventioner
 • Omänsklighet
 • Psykisk tortyr 
 • Moment 22
Politikerna kanske inte känner till allt detta? Tänk om det är Migrationsverket som handlar på eget bevåg? Det skulle i så fall möjligen kunna ursäkta politikerna deras totala brist på humanism och empati. Men naturligtvis gör de det ... Alla vet allt och mest av allt vet Justitie- och Migrationsminister Morgan Johansson. Det är det som gör honom till 

EN SAMVETSLÖS USLING