Migrationsminister Morgan Johansson har varit i Bryssel och träffat sina Europeiska kollegor för att tillsammans med dem komma fram till gemensamma regler kring behandlingen av asylsökande. Stolt kunde han häromdagen redovisa den enda punkt av åtta som gruppen till sist lyckades bli ense om; 

Att det ska bli lättare att låsa in de asylsökande som fått avslag och väntar på avvisning och att de kan hållas inspärrade längre än vad som idag är möjligt. 

Bravo! Nu väntar vi med spänning på de övriga sju punkterna. Vad kan de tänkas innehålla tro? Hur ska migrationsministerhökarna från Polen, Tjeckien och Sverige kunna övertyga sina samvetsömma  duvor till kollegor från t.ex. Frankrike om den tuffa linjens förträfflighet och om hur man ska komma förbi tidigare bleka överenskommelser om mänskliga rättigheter, skydd för HBTQ-personer och konvertiter, barnkonventioner o.s.v.   

I Jonathan Swifts anda och i syfte att få lite fart på ministrarna vill Teds Tankesmedja idag bidra med en visserligen inte ny men i sammanhanget väldigt fräsch idé - Ett anspråkslöst förslag, ägnat att ersätta den insomnade Dublinkonventionen:

TATUERA ALLA ASYLSÖKANDE!

Direkt vid ankomsten! Pränta in ett individnummer och kanske någon sorts symbol som visar vilket land personen flytt ifrån. Kanske man rent av skulle passa på att utöka med "etnicitet" - så att det med en gång går att utläsa om flyktingen är pashtun, hazar, tadzjik eller något annat. Det senare är desto mer viktigt eftersom ministrarna själva lever i lycklig okunnighet om denna viktiga parameter och framhärdar med att tala om "afghaner" som om detta begrepp existerade ...

Identifieringen skulle också kunna kompletteras med uppgifter om religion, sexualitet, politisk övertygelse och kriminalitet, allt efter högt föredöme från Nazitidens Tyskland: 

Om inte förr så har väl mina läsare nu insett att ovanstående text är ett försök till NATTSVART SATIR - så överdriven som man rimligen kan göra den, och ändå så snubblande nära vår verklighet idag, A.D. 2019.

Jag vet en person som kommer att gå i taket om och när han läser denna text; vår lokale riksdagsman, socialdemokrat så klart, som inte tål jämförelser mellan 30-talets Tyskland och 2010-talets socialdemokratiska Sverige. "Det är inte OK att jämföra svensk asylpolitik med förintelsen, Ted!" är hans eviga mantra och där har han givetvis rätt. Med det judiska folkets lidande på 40-talet med osannolika förföljelser och kränkningar, med utrotningsläger och mer än 6 miljoner mördade, män, kvinnor och barn, är det få som kan mäta sig. 

Men det finns paralleller: STALIN till exempel och MAO har långt fler liv på sina samveten (de obefintliga), och POL POT (Kambodja), MENGISTU (Etiopien) och AFEWERKIE (Eritrea) ligger också bra till. För att inte tala om RAHMAN KHAN, Emiren av Afghanistan, som mot slutet av 1800-talet lät massmörda kanske 60% av den Hazariska befolkningen samt föslava återstoden. Dessa övergrepp har aldrig upphört utan fortsätter oförtrutet, ihjältigna av media, och är naturligtvis orsaken till massflykten av bortemot 5 miljoner Hazarer till grannländerna Iran och Pakistan - med en liten, liten rännil till Sverige.

Jag föreslår att det visst går att JÄMFÖRA hazarernas och andra minoriteters situation med det judiska folkets lidanden genom århundradena. Lidandet är individuellt och blir inte större för att det delas av många. Däremot skall man akta sig för att JÄMSTÄLLA lidanden i olika länder och historiska skeden. 

Afghanistans behandling av sina etniska minoriteter kan vi kanske inte göra så mycket åt. Däremot står det faktiskt i vår makt att påverka den svenska regimens omänskliga behandling av våra ensamkommande flyktingar och cyniska metoder för att bli av med dem. Det som behövs är en ständig och eskalerande kritik av det statsbärande partiet, socialdemokraterna, Stefan Löfven och Morgan Johansson samt av Migrationsverket och Gränspolisen. Att få media att intensifiera avslöjandet av alla ohederliga beslut och galna konsekvenser av politisk feghet och myndighetsmissbruk. Att inte förtröttas utan fortsätta alla aktioner, manifestationer och protester till dess att gråsossar och andra förstår att det de håller på med inte är OK!