Vi tänder ett ljus i Advent - det värmer den som frusen är.
Vi tänder ett ljus i Advent - det sprider ljus i vårt mörker här.
Och alla som är rädda och fryser på vår jord -
de borde få sitta vid vårt bord,
när vi tänder ett ljus i Advent, när vi tänder ett ljus i Advent!
En liten vacker Adventsvisa som man gärna nynnar på så här års. Men den riktiga stämningen vill inte infinna sig. "Alla som är rädda och fryser på vår jord" - tanken går osökt till pojkarna i Paris, de som efter fem år i konungariket Sverige, världens mest humana land, blev tvungna att fly för sina liv. Att stanna i Sverige, att utan att ha begått något brott jagas och infångas av gränspolisen och placeras i fängelseliknande förvar för att så småningom deporteras till ett land av blod och död, känns sällan som ett alternativ.
Då framstår kylan, hungern, hemlösheten och hopplösheten i Frankrike som ett bättre val.
Tänk på dem nu i vinter och inse att det är vi, hycklarnas huvudkontor i Europa, som har försatt dem i denna förtvivlade situation!