Dra tillbaka förslag som gör det lättare för asylsökande att stanna – annars lämnar vi januarisamarbetet.

Det kravet på regeringen från L-ledaren Nyamko Sabuni kom häromdagen. En humanitär skyddsgrund skulle ge asylsökande som befunnit sig länge i Sverige, men som inte anses ha skyddsskäl, möjlighet att stanna. Detta enligt ett av de förslag till ny migrationspolitik som regeringen skickat ut på remiss. Begreppet "ömmande fall" skulle återinföras.

Men Liberalerna står inte bakom förslaget. Detta trots att regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna i januariavtalet kom överens om att driva en humanitär skyddsgrund i migrationskommittén. I kommitténs förslag fanns den humanitära skyddsgrunden inte med och nu anser Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni att ökad invandring skulle leda till kostnader som påverkar budgetsamarbetet mellan partierna och kräver att det stoppas.

Jag kommer att tänka på en annan flykting, Nyamko Sabuni, född under föräldrarnas exil i Burundi men med rötter i dåvarande Zaire (Kongo-Kinshasa), som kom till Sverige som 12-åring. Fadern var politisk flykting och flydde således vidare från Burundi till Sverige med sin familj.

Om vi nu hade haft en liknande hantering av flyktingärenden 1981 som vi har idag, så hade familjen naturligtvis inte fått asyl i Sverige. Det fanns nog "säkra provinser" i Kongo där familjen hade kunnat bli internflyktingar. Kanske var det så att fadern kom först och familjen senare? I så fall hade man behövt pröva om relationen mellan hennes föräldrar verkligen kunde betraktas som en tillräcklig anknytning? Modern var ju bara 14 år när Nyamko föddes, 13 när hon gifte sig. Finns det styrkt dokumentation om vigseln? Vet man med säkerhet att Nyamko är född 1969? Kan det vara läge för en knäundersökning?

Om anknytningen inte var tillräckligt stark borde man genast ha avvisat Nyamko - men inte till Burundi där hon är född och vuxit upp, utan till Kongo där hon har sina rötter och eventuella medborgarskap, om man nu kan tala om sådant i detta svårt sargade och etniskt sönderslitna land. Möjligen skulle man ha kunnat muta korrupta politiker i Kinshasa med några miljarder för att ta emot henne och andra etniska kongoleser ...

Ja, som alla läsare förstår så är detta svart satir när den är som värst. Men titta då i stället på den infällda familjegruppen som föreställer Ahmad med sambo och 1, 5-årig dotter. Han kom 2015 till Sverige, har uppehållstillstånd enligt Nya Gymnasielagen, har klarat sin utbildning och måste nu inom ett par dagar hitta en tillsvidareanställning eller ett fast jobb som räcker i minst 2 år - annars skall han avvisas från landet. Att det under brinnande Corona är omöjligt för en flykting att hitta ett fast jobb är inget som bekymrar politikerna. Allting annat i vårt samhälle har vi anpassat efter den nya svåra situationen, men inte detta ...

Att Ahmad har familj här är enligt Migrationsverket inte ett tillräckligt starkt skäl för att få stanna. Att lilla flickan i ett sådant scenario kommer att få växa upp utan sin pappa är inget som Migrationsverket kan ta hänsyn till. Det finns inga "ömmande skäl" och ingen Barnkonvention i världen tycks kunna förhindra detta brott mot mänskligheten.

Annat var det när den kongolesiska flyktingflickan Nyamko flydde till Sverige från Burundi 1981. Har hon glömt, eller möjligen förträngt detta?

Det finns en särskild plats i helvetet för flyktingar som beter sig grymt och omänskligt mot andra flyktingar.