Så har då den nya gymnasielagen avverkat ytterligare ett litet steg på sin snåriga väg mot förverkligande. Det är med blandade känslor man tar emot denna nyhet, å ena sidan en stor lättnad, naturligtvis, å andra sidan en nästan lika stor besvikelse över att propositionen inte blev bättre än så. Lagrådets kritik var som bekant massiv och på vissa punkter högst berättigad. Det är  förvånande att socialdemokraterna så istadigt vägrar att gå med på minsta lilla justering i texten, särskilt när det gäller det mycket godtyckliga datum - den 24 november 2015 - som för sosseledarna tycks ha blivit heligare än 1 maj ...

Vad är då detta för ett olycksaligt datum som man så envist håller fast vid? 

Den stora kovändningsdagen

Vi har väl alla för oss att det var denna dag vi tvingades stänga våra gränser för ytterligare asylsökande. "Regeringspartierna och Alliansen träffade 23 oktober 2015 en ny överenskommelse om flyktingpolitiken, migrationsöverenskommelsen. 24 november samma år gick regeringen ut med ännu en rad åtgärder med mål att antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige skulle minskas kraftigt. Åtgärderna innebar bland annat: Sverige ska tillfälligt anpassa asylreglerna till miniminivån i EU. Tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar. Begränsad rätt till anhöriginvandring. Medicinsk åldersbestämning av asylsökande ska tillämpas. Sverige ska införa ID-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige."

24 november är naturligtvis en högtidsdag för politiker som Jimmie Åkesson, Paula Bieler, Johan Forssell, Ebba Busch Thor och Fredrik Malm, men vad har den för relevans idag? Varför väljer socialdemokraterna just denna dag, när man nu skriver en ny lag. Jag tror, att man inte törs annat. Om man släpper in minsta antydan av medmänsklighet eller logisk flexibilitet, vips tappar man ytterligare tusentals röst till SD. Tror man! Att man samtidigt med all sannolikhet skulle få tillbaka mångdubbelt fler röster från de väljare, som flytt partiet därför att de förfasar sig över utvecklingen och ser behandlingen av våra flyktingar inte som en systemkollaps, men som en moralisk dito. 

Trodde man verkligen att man med hedern i behåll skulle kunna klippa till med ett datum som 24 november 2015 och lita på att alla flyktingar, som då var på väg till Sverige, skulle hinna vända på en femöring och åka någon annanstans. De hade ju kommit i god tro, kanske efter svåra umbäranden och livsfarliga strapatser, och använt varenda fattig slant till denna resa. Hus skulle de ha kunnat veta, när de nattetid klättrade över berg, färdades i gummibåtar över Egeiska havet, eller gömde sig på tåg och bussar, att Sverige plötsligt hade kovänt. 

Sverige håller på att bli ökänt för sina retroaktivt verkande lagar (vad säger lagrådet om dessa?). Överenskommelsen från 24/11 2015 blev inte aktiv lag förrän 20/7 2016 - efter det att alla kvarnar malt färdigt. Det är egentligen inte förrän efter detta datum man kan påstå att kovändningen blev riktigt legal. Detta datum hade man kanske kunnat acceptera i den nya gymnasielagen. Men socialdemokraterna bryr sig helt uppenbart inte om futtiga legaliteter - inte under ett valår.

Om man nu inte kan sträcka sig så långt som till den 20/7 2016 som stoppdatum för den nya lagen - nog borde man väl ändå kunna hitta en vettig kompromiss, som räddar ytterligare några hundra olyckliga, och som gör att vi som svenskar inte behöver känna oss som trixande och samvetslösa fifflare. Det finns ett sådant datum som, i brist på allmän amnesti, nog skulle kunna accepteras som rimligt och ärbart:

31/12 2015

Då skulle alla som kom under 2015 omfattas av lagen. 31 december är drygt fem veckor efter kovändningen - en rimlig tid för nyheten att nå alla de flyktingar som då funderade på att välja SVERIGE som destination och som nu under snart tre år bittert fått ångra detta val.  

Snälla Annie Lööf & Co: Om ni bestämmer er för att stödja den nya gymnasielagen - jag utgår från att allt annat är otänkbart - försök då få till denna lilla, lilla justering på fem veckor. Det borde väl ändå vara möjligt!