När författaren Franz Kafkas namn nämns, ofta i samband med politiska eller juridiska krumbukter eller i samband med svårartad byråkrati, handlar det vanligen om den lilla människans kamp mot överheten. "Det här är rena Kafka" säger man kanske efter att i månader ha stångats mot Skatteverket eller mot kommunens avdelning för planärenden och bygglov. "Jag har hamnat i Moment 22" är en annan förtvivlad version av samma känsla av maktlöshet, som den Kafka beskriver i många av sina romaner och noveller 

Franz Kafka, född 3 juli 1883 i Prag i nuvarande Tjeckien, död 3 juni 1924 i Kierling i Österrike, var en tjeckisk-österrikisk författare av judisk börd, ansedd som en av 1900-talets mest inflytelserika tyskspråkiga författare. Hans huvudverk utgörs av tre romaner, eller romanfragment, (Processen, Slottet och Amerika / Den försvunne) och ett stort antal noveller. [Wikipedia]

Särskilt skrämmande är romanen Processen. Den handlar om Josef K., som en morgon blir häktad utan att få reda på orsaken eller vilket brott han anklagas för. I boken skildras Josef K.:s väg genom labyrintlika domstolar i ett absurt rättssystem. Josef K. är banktjänsteman. På sin trettioårsdag arresteras han för ett brott, oklart vilket. Han får tills vidare sköta sitt arbete men kallas ofta till förhör. Omgivningen är obestämt hotfull och han håller på att gå vilse i gångarna i det hus där förhören hålls. Förgäves försöker han övertyga åklagaren om sin oskuld, varvid han blir utskrattad av vissa åhörare. Processen mot honom går vidare. Domaren får han aldrig se och han vet inte vilket brott han anklagas för. Ett år efter häktningen kommer två män till hans hem och för bort honom till avrättning. De sticker ner honom "som en hund" och Josef K. försöker inte värja sig mot verkställandet av domen.

Ja huamej ... Men vad har detta med vår tid och vårt land att göra? Låt oss ta några scener från våra asylsökandes kontakter med sina domare:  

     Scen 1     

Papperslös asylsökande från Afghanistan intervjuas hos Migrationsverket:

-  Vad har du för papper med dig?

-  Jag har inga papper.

-  Har du inga papper? Men ID-handlingar då,  din födelseattest eller ett pass?

 -  Vår familj flydde till Iran för 12 år sedan. Talibanerna hade halshuggit min far och vi var tvungna att fly samma natt. Vi fick inga papper med oss.

-  Jaha, men då får du åka tillbaka till Khabul och försöka få fram ordentliga papper!

-  Jag är Hazar, och de flesta av oss har aldrig registrerats av några myndigheter.

-  Om du ska få stanna i Sverige så måste du få fram papper som bevisar vem du är. Det måste du förstå.

     Scen 2    

Samme asylsökande återkommer till Migrationsverket, nu beväpnad med ett vaccinationskort och en elevlista från småskolan.

-  Jaha, vad är det här nu för något?

-  Det är ett vaccinationskort och där står mitt namn och när och var jag är född.

-  Och hur skall Migrationsverket veta att detta kort inte är förfalskat?

-  ?

-  Och den här elevlistan ... Vad bevisar den, tycker du?

     Scen 3    

Samme asylsökande har blivit åldersuppskriven med 18 månader. Hans födelsedag har av Migrationsverket fastställts till den 19 oktober 1998.  Visar upp en familjebild, där det på fotografiets nedre ram klart framgår när det är taget.

-  Och vad har det här gamla kortet för bevisvärde?

-  Det visar mig med mina föräldrar och min storasyster Leila. Det är taget i Iran.

-  Och ... ???

-  Min storasyster är född den 10 september 1998 - hennes födelsedatum finns bekräftat på det här dokumentet - och eftersom det syns på bilden att jag är mycket yngre än min syster kan jag inte vara född bara sex veckor efter henne. Jag är född den 15 april 2000, precis som jag har berättat.

-  Sådana här fotografier kan vara arrangerade. Och hur vet vi att det inte är en annan lillebror som finns med på bilden? Förresten kan man fotoshoppa ihop det mesta.