Svaret på denna märkliga fråga - inspirerad av Staffan Lindén och hans "Skolstollar" - är naturligtvis ett rungande NEJ! Det kan en foxterrier, hur intelligent och alert den än är, rimligen inte. En så komplex fråga övergår så att säga dess förstånd. Däremot vet en Foxterrier alltid när den själv eller dess närstående är hotade, varvid den antingen skäller som en bandhund eller flyr för sitt liv. En intressantare frågeställning är i stället denna:

Kan Migrationsverkets chefer bedöma säkerhetsläget i Afghanistan? Svaret på denna fråga är tyvärr ett lika rungande  

Ett större NEJ denna gång, eftersom man från högutbildade människor borde kunna förvänta sig mer tankeskärpa, mer intellektuell och källkritisk analys och mer empati än från en Foxterrier.

I ett pressmeddelande i måndags skriver Migrationsverket så här:

Migrationsverket anser liksom tidigare att våldet och det humanitära läget i Kabul inte är så omfattande och allvarligt att det motiverar en ändring av det nuvarande rättsliga ställningstagandet.

Vi stannar där ... Hur kan man ostraffat få kläcka ur sig något så korkat? Här får vi så gott som dagliga rapporter om terrordåd, sprängningar, mord och övergrepp mot civila. UNHCR, RÖDA KORSET, RÄDDA BARNEN och alla andra hedervärda organisationer ropar så högt de bara kan - dock inte så högt att de svenska medierna reagerar - och många länder, inklusive vårt östra grannland Finland, har med anledning av detta lagt ett moratorium på avvisningar till detta livsfarliga land. Men inte Sverige, inte Migrationsverket. Pressmeddelandet fortsätter:

Migrationsverkets bedömning är därför att det fortfarande är möjligt med internflykt till Kabul för vissa grupper. Med internt flyktalternativ menas möjligheten för en person att söka skydd i ett annat område inom landet än de tidigare bott. Det interna flyktalternativet går ut på att en person som är i behov av skydd i första hand hänvisas till en annan, mer säker, del av sitt land.

"Söka skydd i ett annat område inom landet än de tidigare bott". Hmmm ... Brukar inte Migrationsverket hävda att de som avvisas skall återvända till sina gamla "nätverk" i Afghanistan, till familj och släkt, grannar och skolkamrater. Där har de alla möjligheter att fortsätta sina liv och försöka förtränga det olyckliga mellanspelet i Sverige. Med 30.000 silverpenningar på fickan är deras möjligheter till en nystart rent av lysande ...

 8-) 

Nu är det ju så, och det vet givetvis Migrationsverket, att väldigt många av de ensamkommande inte kommer direkt ifrån Afghanistan utan via Iran eller Pakistan, där de tillbringat hela sin barndom och ungdomstid innan situationen även där blev olidlig. Om man var tre år gammal när familjen tvingades fly från Afghanistan kan man inte ens hävda att man bott där tidigare. Somliga är till och med födda utomlands, men räknas av regeringen Löfven ändå som Afghaner, även om den Afghanska regeringen helst inte vill veta av dem. 

Det är Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer, som har författat detta pressmeddelande, som i sin helhet går att studera här  Det är en sällsam läsning som bland annat mynnar ut i följande häpnadsväckande slutsats:

... att Kabul, efter en individuell bedömning, kan utgöra ett både relevant och rimligt internt flyktalternativ. 

Relevant och rimligt?

Man tar sig för pannan! Man förtvivlar över ledande politikers och myndigheters skygglappar och förmåga till tankeskymning. Man söker förklaringar? Det finns bara en! I motsats till vad Stefan Löfven och andra politiker ständigt hävdar, att de inte kan eller ska lägga sig i en myndighets arbetsuppgifter, inte ägna sig åt ministerstyre, måste det vara just detta som händer. Att Fredrik Beijer och Mikael Ribbenvik och de andra grabbarna på Migrationsverket har fått ett hemligt uppdrag, en politisk agenda, som de har att följa, kosta vad det kosta vill. 

Därmed blir följande bild mer relevant än rubrikbilden ovan ... 


    :