Det är mig en evig skam att behöva erkänna att min egen kommun är en av dem som, i omvänd Robin-Hood-anda, stjäl från de fattigaste och allra mest utsatta, de ensamkommande. Så länge som ungdomarna är under 18 kommer kommunen inte undan, men därefter är det adjöss! Inte ett öre till 18-åringarna trots att kommunen under ett par års tid tjänat grova pengar på dem. Hur så?

Migrationsverket skickade under 2016 hela 1.900 kronor per ensamkommande och dag (!) för att kommunerna skulle ta hand om dem. Under 2017 beräknades bidraget på ett annat sätt men det blev mycket pengar ändå, särskilt om kommunen råkade ha tillgång till lediga lokaler och inte behövde hamna hos glada entreprenörer, typ Bert Karlsson. I min hemkommun, bilden ovan antyder vilken, blev resultatet från 2016-2017 ett överskott på makalösa 31,8 miljoner - allt klart redovisat i socialnämndens bokslut. Vår förening, TILLSAMMANS FÖR ENSAMKOMMANDE, medveten om detta överskott, gick då in till Socialnämnden med en bidragsansökan, där vi erbjöd oss att finna bostäder åt 18-åringar, så att de skulle kunna stanna kvar i kommunen och fortsätta sina studier. Vår beräkning var att vi skulle kunna klara detta dels med insamlingar, men också via ett ringa bidrag från Socialnämnden om 2.000 kronor per 18-åring och månad (inte dag).

Socialnämndens svar kom redan efter fyra månader (!) och var ett brutalt nej! Inte en krona till 18-åringarna. "Vi skulle ha råd att hälpa dem, men det är inte vårt ansvar" sade socialnämndens ordförande. Trots de 32 överskottsmiljoner som afghanpojkarna genererat åt Socialnämnden kunde man inte ens avvara några hundra tusen för att rädda dessa utsatta ungdomar från onödigt lidande  ...

Kära läsare och engagerade vänner av de ensamkommande: När ni har hämtat andan, kanske ni bör fundera på hur det ser ut i er kommun. Det är ganska enkelt. det är bara att studera boksluten 2016 och 2017 för Socialnämnden och läsa siffrorna. Hur mycket fick kommunen av Migrationsverket för de ensamkommande och hur mycket kostade verksamheten. Mellanskillnaden är de miljoner som kommunen har "tjänat" på killarna, pengar som rimligen borde reserverats för deras fortsatta väl och ve. Allt annat är omoral! I alla andra sammanhang än de kommunala skulle kommunernas konfiskation av flyktingbidragen vara en brottslig gärning och kallas för Trolöshet mot huvudman, förskingring eller mannamån. 

Tipsa journalister och media i din kommun om miljonflykten och om utnyttjandet av de ensamkommande för att fylla andra hål i socialnämndens bokslut! Ju fler svarta rubriker vi kan få fram kring kommunernas svek, desto bättre för våra ungdomar.  

Nog är nog!

 

I vår förening ledde vår förtvivlan till en skarp insändare (nedan - lätt avidentifierad) som ni gärna får låna, helt eller delvis, i er lokala kamp. Ohederliga eller i bästa fall ovetande politiker måste provoceras, så att de inser konsekvenserna av sina hjärtlösa beslut.

***

I fredags rapporterade tidningen om att socialnämnden de två senaste åren haft ett sammanlagt överskott på 31,8 miljoner för verksamhetsgrenen ensamkommande asylsökande. Man kan säga att flyktingarna, i stället för att kosta kommunen en massa pengar, har genererat en enorm vinst. Det statliga stödet var helt enkelt för generöst och kompletterades dessutom med ett extra bidrag om 2,5 miljoner, för att uppmuntra kommunen att behålla flyktingarna under hela asylprocessen, alltså även efter 18-årsdagen.

När dessa extraslantar kom, deklarerade socialnämnden att det var alldeles för lite pengar och att de inte skulle räcka till att ta hand om alla 18-åringar. Alltså fick flyktingarna ingenting, inte en endaste krona. Att man samtidigt satt med 31,8 miljoner i överskott från 2016 och 2017 teg man med.

Ertappad med fingrarna i syltburken, försöker socialnämndens ordförande nu blanda bort korten med diverse bokföringstekniska abrovinker. Man har samvetslöst berikat sig på de hårt traumatiserade ungdomar, som i två eller tre år har haft vår kommun som sitt hem, för att sedan, när Migrationsverket inte längre värper guldägg, vända dem ryggen. ”Vi skulle ha råd att hjälpa dem, men det är inte vårt ansvar” säger ordföranden.

Vems ansvar är det då?

Vems ansvar är det att dessa 18-åringar överlever vintern? Att de kan fortsätta sin skolgång? Att de slipper hamna i lägerliknande förläggningar norr om polcirkeln? Att de kan våga hoppas på en framtid? Socialnämnden visar upp en attityd så cynisk och inhuman, att vi som kommuninvånare tappar andan. Är den kommun vi lever och bor i och som vi en gång var så stolta över, i själva verket en främlingsfientlig hycklare, som tar från de allra mest fattiga och utsatta och som dessutom menar sig ha rätt att göra så.

Att Sverigedemokraterna saknar hjärta för ensamkommande flyktingar är inte förvånande, men att alla andra partier i socialnämnden skulle vara lika hjärtlösa kom som en överraskning. Vi tvekar inte att kalla socialnämndens agerande för ohederligt, samvetslöst, svekfullt och orättfärdigt, men vi hoppas och tror att det trots allt finns möjlighet till samverkan med övriga lokala politiker. Tack och lov för alla de engagerade privatpersoner, kyrkor och föreningar som försöker göra situationen dräglig för de oönskade flyktingarna, när nu socialnämnden tycks ha tappat sin moraliska kompass.