Ingen har väl kunnat undgå att påverkas av den tragiska nyheten om LILLA HJÄRTAT - treåringen, som på grund av galna lagar och fyrkantiga myndigheter inte fick leva. Eftersom föräldrarna var totalt olämpliga, placerades den lilla flickan i fosterfamilj där hon mådde bra och utvecklades. Detta hindrade dock inte Kammarrätten från att slita henne ifrån den enda familj hon känt och låta de biologiska föräldrarna återfå vårdnaden. Tio månader senare, i slutet av januari i år, hittades hon död i hemmet. Flickan som inte fick fylla fyra var undernärd, hade rasat i vikt under sitt sista halvår och tappat hår. Dessutom fanns tydliga spår av misshandel. Av fosterföräldrarnas kallades hon ”Lilla hjärtat”.

Historien är hjärtslitande och gör oss alla rasande. Hur kan något sådant få hända i vårt land, som vi trodde var så välorganiserat, rättvist och omhändertagande. När det vid födseln visar sig att barnet har ett stort skyddsbehov beviljas det asyl, som dock tyvärr dras in när de biologiska föräldrarna överklagar. Kammarrätten dömer till förmån för föräldrarna och utlämnar därmed det arma barnet till lidande och död.  

Mannen i ingressbilden heter Herodes den Store och levde från 73 f.Kr., död cirka 4 f.Kr. Vi känner honom från bibeln såsom barnamördaren i Betlehem, den grymme despoten som av ängslan för att eventuellt få konkurrens om kungatronen väljer att låta dräpa alla små gossebarn. För honom är makten det allt avgörande och vad spelar då ett antal värnlösa barn för roll ...

Värnlösa barn, ja! Sådana har vi även i Sverige. Vi har till exempel alla våra ensamkommande asylsökande från Afghanistan, där de flesta förvisso var barn när de 2015 sökte sin tillflykt till Sverige. Men det finns andra. Minns ni alla de värnlösa barn som en hel sommar demonstrerade på Norra Bantorget i Stockholm: 

Här handlade det visserligen om familjer, men de flesta av barnen har haft hela sin uppväxt och skolgång i vårt land - många av dem är dessutom födda i Sverige. Nu skall de skickas till världens farligaste land, där det råder ett nästan fullskaligt inbördeskrig, dagliga terrordåd, ett ständigt kvinnoförtryck samt ett sedan mitten av 1800-talet pågående folkmord på en hel folkgrupp, Hazarerna. Den allra senaste ohyggliga händelsen, avrättningen av nyförlösta barn och deras mödrar på en mödravårdsavdelning i Kabul, är på alla sätt jämförbar med Kung Herodes illdåd för 2000 år sedan.

Men han är inte den ende härskare som sätter den egna maktpositionen framför allt annat. Som ständigt lyfter ett fuktat finger för att känna av vart vinden blåser. Som har glömt sina ideal och förhärdat sina hjärtan. Som glatt säljer ut tusentals unga människor till lidande och död och inte ens stoppar inför de värnlösa barnen.