Vi kommer alla ihåg scenen där Pippi, Tommy och Annika sväljer de magiska tabletterna och högtidligt deklamerar:

Fina lilla krumelur, jag vill inte bliva stur.

Ja ja, nödrimmet minns vi också, men framför allt är sammanhanget för alltid etsat i våra minnen och hjärtan. De tre vännerna vill INTE bli vuxna, de vill fortsätta att vara barn.

Det vill säkert många av våra asylsökande ungdomar också. För dem har 18-årsdagen blivit till en ångestfylld mardröm, där de plötsligt går miste om allt, bostad, skola, god man, trygghet och omsorg. Allt försvinner på en natt och ersätts av en förtvivlad situation, där man blir utkastad från HVB-hemmet, inte har någonstans att ta vägen, mister det stöd man haft från personal och från sin gode man. På många håll får man inte ens vara kvar i sin skola, som i kanske två år har varit ens fasta punkt och där hela ens sociala nätverk finns. Man deporteras till Migrationsverkets förläggningar var som helst i vårt avlånga land.

Som om inte detta skulle vara nog, riskerar man också att drabbas av Migrationsverkets omvända Krumelurpiller - de mycket ifrågasatta ÅLDERSBESTÄMNINGARNA, som i ett slag kan göra en 17-åring både 18, 19 och 20 år gammal. Huvudsaken är att de ovälkomna ungdomarna görs äldre och därmed blir utvisningsbara ...

För detta ändamål tillgriper Migrationsverket allsköns verktyg:

1.  OKULÄR BESIKTNING

Denna term används ofta inom hästsporten samt när det gäller hus och lägenheter. Man undersöker helt enkelt något genom att enbart titta på det. Betrakta t.ex. bilden ovan. Nog ser objekten nummer två och sex ut att kunna vara en smula äldre än de andra ...? Har de inte lite väl mycket skäggväxt ...

2. RÖNTGENUNDERSÖKNING AV VISDOMSTÄNDER

Det är Rättsmedicinalverket som bjuder på denna joniserade strålning, som två tandläkare sedan får bedöma. Metoden är starkt ifrågasatt, eftersom variationerna kring hur en persons tänder utvecklas är så stora. Själv fick jag mina två första visdomständer mycket sent, i 20-årsåldern om jag minns rätt. Den tredje tittade fram när jag fyllde 30 och den fjärde fick dras fram med hjälp av tandställning. I det längsta hade jag f.ö. kvar en massa mjölktänder, som fick extraheras, en efter en, när de nya tänderna gjorde anspråk på utrymmet.  

3.  MAGNETRÖNTGEN AV KNÄLED

En synnerligen omdebatterad metod, som många enskilda läkare och hela institutioner numera vägrar att delta i. Den är helt enkelt för osäker. Det finns för många felkällor. Puberteten, till exempel, när inträffar den och hur påverkar den tänder och ben? Det finns 10-åringar som redan har börjat få köns- och underarmshår och vars röstläge börjat förändras, men det finns också 16-åringar, som i denna mening fortfarande är barn.  

4.  MAGNETRÖNTGEN AV NYCKELBEN

Idag förekommer också undersökning med magnetkamera av nyckelben för att bedöma om fotbollsspelare i internationella turneringar är under 17 år. Men nyckelbenet ger inte lika tillförlitliga bilder eftersom det rör sig i takt med andningen, enligt utvärderingen. [Rättsmedcinalverkets hemsida]

Sammantaget rör vi oss i en värld av gissningar och antaganden. Detta medger också Rättsmedicinalverket på sin egen hemsida:

I asylärenden där Rättsmedicinalverket ska bedöma om en person är över eller under 18 år kan tre olika svar ges:

  • Bedömningen av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre
  • Bedömningen av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre
  • Bedömningen av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år

Lägg märke till formuleringen "talar för" och "talar möjligen för". 

Rättsmedicinalverket uttalar sig inte om den undersökta personens exakta ålder utan om det utifrån undersökningarnas resultat är mer sannolikt att personen är över eller under 15, 18 eller 21 år. Vår bedömning uttrycks i ord – utifrån olika grader av sannolikheter. Det rättsmedicinska utlåtandet lämnas sedan till den uppdragsgivaren som beställt ärendet, Migrationsverket eller polisen.

Det är nu de mest remarkabla sker. Det är nu Migrationsverket sätter in sina Krumelurpiller, de som förvandlar Rättsmedicinalverkets antaganden, sannolikheter och bedömningar till livsavgörande beslut. Man "fastställer" ålder och meddelar de häpna ungdomarna att "du är 3 månader äldre än vad du angivit" eller "Din födelsedag skall vara 19990321, inte som du har angivit 19990324".  - Tre dagar äldre??? Bravo!

När ska Migrationsverket växa upp?