På 1600-talet brände vi häxor i detta land. Kyrkan och prästerna gick i bräschen och hundratals, olyckliga och givetvis helt oskyldiga kvinnor och män tvingades bestiga bålet. Angiveriet hade en glansperiod och för många var det omöjligt att värja sig mot beskyllningarna om trolldom. Häxbränningarna föregicks dock av särskilda "rättegångar", s.k. häxprocesser. Det gällde för domstolarna och prästerna att bevisa att de anklagade kvinnorna var skyldiga och i brist på fakta fick man tillgripa ett experiment, det s.k. vattenprovet.

Man band ihop kvinnans händer och fötter och kastade ut henne i vattnet. Om hon flöt var hon en häxa och skulle brännas - om hon sjönk var hon oskyldig och slapp bålet. Då hade hon emellertid redan drunknat, varför utgången i båda fallen var densamma: Döden! En sorts tidigt Moment 22.

Är det inte just detta vi nu upplever i Migrationsverkets hantering av våra ensamkommande asylsökande? Ett sorts avancerat trixande med syfte att kunna avvisa så många som möjligt. Här ett exempel:

En av "mina" killar, vi kan kalla honom Reza, kom till Sverige hösten 2015 som de flesta andra afghaner och i god tid före det heligförklarade 24 NOVEMBER. Migrationsverket hade dock ett problem, Reza var för ung. Han fyller inte 18 förrän nu i maj (2018).  Han var alltså inte avvisningsbar. Raskt inkallades han till knäröntgen, som gav vid handen att han kanske kunde vara över 18. Denna vaga indikation upphöjde Migrationsverket omedelbart till lag och  "fastställde" hans födelsedag så att han skulle vara över 18. Snabbt som ögat kom sedan avslaget på hans asylansökan. 

Reza, som visste exakt när han var född protesterade mot åldersuppskrivningen och blev då anmodad att skaffa fram någon form av bevis från Afghanistan (jättekul), något som till sist och mirakulöst lyckades honom. Äsch då, sade Migrationsverket, och skrev motvilligt ned hans ålder igen.

Detta innebar att han INTE var 18 när han fick sitt första avslag - och därmed platsar han inte in i  den nya gymnasielagen. Enligt den måste man ha fått sitt första avslag EFTER 18-årsdagen, en egendomlighet bland många i den nya lagen. Varför är det plötsligt OK att avvisa 17-åringar medan 18-åringar får möjlighet att stanna?

Det hade alltså varit bättre för Reza om han INTE hade fått fram de dokument som bevisade att han hade talat sanning om sin ålder. Men hur skulle han kunna veta det? Ena stunden är det en fördel at vara ung, den andra är det bättre att vara gammal ... 

Detta är bara ett exempel på Migrationsverkets schackrande, fixande och manipulerande med våra ungdomar. Och om inte ens vi svenskar, vana vid extrem byråkrati, hänger med i svängarna, hur skall då våra flyktingar, som knappt behärskar språket och som i det läge då de verkligen skulle behöva lite hjälp, berövas sin Gode man, sitt boende, sin försörjning och sin framtid.

Migrationsverkets vattenprov tar, i likhet med häxprocesserna på 1600-talet, också livet av folk, unga pojkar, som efter två eller tre år inte längre orkar kämpa, som ger upp, som blir apatiska eller väljer att avsluta sina liv.