Har det inte varit ovanligt tyst kring Justitie- och Migrationsminister MORGAN JOHANSSON under den senaste tiden? Av naturliga skäl är det under denna pandemi mest Statsminister Stefan Löfven och Socialminister Lena Hallengren som syns i rutan och när Morgan Johansson någon gång uttalar sig så gör han det via ombud. "Han låter meddela ..."

Allt eftersom företagen på grund av covid-19 permitterar eller går i konkurs och arbetslösheten därmed ökar explosionsartat, blir det mer och mer uppenbart att de arma stackare som via Nya Gymnasielagen nu om någon månad tar studenten, knappast kommer att ha en chans att hitta ett arbete, dessutom en fast anställning inom sex månader, som lagen ju stipulerar. Och därmed skall de ut ur landet. 

Kritiken växer, media vaknar upp ur sin Törnrosasömn kring flyktingfrågan och inser att detta är fullkomligt orimligt, omoraliskt och ovärdigt ett civiliserat land som Sverige. Men när media söker migrationsministern för en kommentar, låter han meddela att regeringen inte har för avsikt att ändra reglerna ... Detta är oerhört! Här fattar man dagligen mängder av nya beslut och stiftar lagar med blixtens hastighet - allt för att mildra konsekvenserna av Coronan. Men den omöjliga situation som de mest ambitiösa av de ensamkommande gymnasieeleverna utan egen förskyllan hamnat i, den tänker man minsann inte rucka på. Ingen tillsvidareanställning eller arbetskontrakt på två år - inget permanent uppehållstillstånd! Så står det skrivet och vad jag har skrivit det har jag skrivit, låter Morgan Johansson meddela ...

Samme märkliga man satt för jämnt ett år sedan i TV-studien och ordade löftesrikt om att:

Det kommer säkert att ordna sig för alla dem som fått uppehållstillstånd enligt Nya Gymnasielagen, om de bara:

  • Sköter sina studier och går till skolan!
  • Håller sig i skinnet!
  • Ser till att skaffa arbete så fort som möjligt!

Om det är någon grupp som har skött sina studier och hållit sig i skinnet så är det just den grupp av ensamkommande som nu tar studenten. På rekordtid - ungefär 18-20 månader - lärde de sig ett nytt språk, studerade in ca 13 skolämnen på högstadienivå, och tog sig därefter in på en gymnasial utbildning där de sedan flitigt och med stort engagemang studerat.

Detta var uppenbarligen ett misstag. Trots Morgans vackra ord här ovan är det INTE studieflit eller goda resultat som premieras. Tvärtom skall de allra duktigaste nu straffas med avvisning till världens farligaste land som dessutom nu blivit om möjligt än mer dödligt i och med covid-19. För dem hade det varit strategiskt bättre att inte gå så fort fram, slöat lite och tagit ett par år till på sig för att nå studenten. Om ett eller ett par år har säkert arbetsmarknaden återhämtat sig så att det går att uppfylla de orimliga kraven i Nya gymnasielagen.

Detta är Morgan Johanssons gallring! Ut med de allra mest flitiga och ambitiösa! Behåll dem som slarvat med studierna, skolkat sig igenom lejonparten av de senaste fem åren eller agerat strulpellar - för naturligtvis finns det ett antal sådana även bland de ensamkommande. Det är de som har den bästa chansen att klara sig kvar i Sverige enligt Lex Morgan