Låt oss börja med en vacker bild att vila ögonen på. Det här är en s.k. Afghanhund, en ras framavlad i Storbritannien och namngiven efter Afghanistan, där de första avelshundarna hämtades. Den är en långhårig vinthund av en typ som funnits spridd i Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak och Kurdistan. Titta en stund till på det nobla djuret, för resten av denna blogg blir allt annat än njutbar ...

Den här bilden är tagen i Iran, vi anar en och annan Ayatollah i bakgrunden. Men vad står det egentligen på skylten, som hänger vid ingången till en offentlig park i Teheran?

Tillträde till parken förbjudet för odjur

(Afghaner och hundar)

Nej, så kan det väl inte stå! Inte i nådens år 2018? Väl? Jag tillkallar vår inneboende afghankille, som växte upp just i Iran, och som tyvärr bekräftar att det är just så det står. Till yttermera visso berättar han att denna typ av skyltar är mycket vanliga i Iran och återfinns, förutom kring parker, också vid badhus, skolor, samlingslokaler och till och med butiker. Var har vi sett denna typ av skyltar förut? En enkel Google-sökning ger oss hundratals träffar, varav denna får sägas vara den "bästa":

Känner ni igen språket? Denna fint emaljerade skylt användes således på 1930-talet och framöver i Nazisternas Tyskland. För att få bort den oönskade folkgruppen och så småningom förinta dem, gällde det att lära tyska folket att judarna inte var människor, de var ohyra, djur, hundar - och sådana kan man behandla hur illa som helst, till och med döda. Här är några skyltar till från denna förfärliga period i mänsklighetens historia:  

När jag tidigare i denna blogg dristat mig att jämföra Sveriges hantering av de ensamkommande flyktingarna idag med hur tyskarna behandlade judarna under 1930-talet - d.v.s. innan "den slutgiltiga lösningen" - har jag fått en rad socialdemokrater på mig. De känner sig djupt kränkta över att jag jämför Anne Francks situation, gömd och jagad av Gestapo, med hur avvisningshotade svenska flyktingar har det, gömda och jagade av Migrationsverk och Gränspolis, det senare på order av en socialdemokratiskt ledd regering.  

Nu är det ju inte till Iran, där afghaner jämställs med hundar, som Migrationsverket vill avvisa de flyktingar de vill bli av med, utan till Afghanistan, och där finns det väl inga sådana här stygga skyltar? Kanske inte, förhoppningsvis inte! Men det är ingen principiell skillnad på förföljelserna mot oönskade etniska grupper i dessa två länder, ej heller i Pakistan. Apartheid är alltid Apartheid, vare sig den utövas i Afghanistan, Sydafrika, Tyskland, USA, Burma, Iran eller Pakistan. I Afghanistan förföljer man ständigt minoritetsgrupper, framför allt Hazarer, och gör livet till ett sådant helvete, att flera miljoner av dem redan för 15 år sedan såg sig tvungna att fly för sina liv.  

Få se nu ... Hazarerna och en del andra etniska grupper flydde alltså TILL Iran och Pakistan - vilket ger vid handen att situationen i hemlandet måste ha varit och är ÄNNU VÄRRE än i de två länder där de, precis som judarna i Nazi-Tyskland på 30-talet, jämställs med hundar. 

Förutom geografin - för vart ska man ta vägen om man brådstörtat måste lämna sitt land - kan det bara finnas en förklaring till att man flyr TILL två så förfärliga länder, och att man sedan flyr vidare när situationen blir lika svår där som i ursprungslandet:  

En djupt mänsklig önskan om att få fortsätta leva!

Kan någon vara vänlig att förklara detta för Migrationsverket och för alla ignoranta politiker!