Möt Faisal!

Han kom som de flesta andra till Sverige hösten 2015 - i god tid före det sakrosankta 24 november - och fick vänta mer än de stipulerade 15 månaderna på sitt första avslag. Flitig, skötsam och artig platsar han därför på alla sätt in i den nya gymnasielagen, som han givetvis också gärna vill bli en del av. 

Men det finns ett problem! Han är för ung!

Faisal är född på våren 2000, vilket han också meddelat Migrationsverket och alla andra som frågat. Eftersom Migrationsverket utgår ifrån att alla pojkar från Afghanistan ljuger - då gällde det ju att göra pojkarna så gamla som möjligt så att de blev avvisningsbara - beslutade man att göra en knäröntgen. Efter den bestämde man sig raskt för att skriva upp Faisals ålder med ett par månader så att han blev över 18. 

Faisal protesterade och fick då höra, att om han kunde visa upp ordentliga ID-handlingar, helst ett pass, så skulle man ändra beslutet. Sagt och gjort - och efter mycken möda och förmodligen också stora kostnader lyckades det honom, via gamla grannar och deras kontakter i Afghanistan, att skaka fram ett pass, som han omedelbart lämnade in till sin handläggare på Migrationsverket.

Sjuttsingen också! sa tjänstemannen, den här får jag ingen bonus för - men skrev sedan snällt ned Faisals ålder till den som han hela tiden uppgivit.

Denna åtgärd, som skulle ha räddat Faisal, blir nu i stället hans olycka. Nu var han nämligen för ung för att platsa in i den nya gymnasielagen. Där ska man ju ha varit över 18 när man fick sitt första avslag. Med den "nedskrivna" åldern är han åter avvisningsbar och måste förmodligen fly till ett annat land, detta om han vill undvika Gränspolisens besök, internering i svenskt koncentrationsläger, enkel biljett till Talibanerna i Kabul eller svältdöden i Sverige, sedan Migrationsverket dragit in hans dagspeng.

Ett nytt ord i det svenska språket är CONTROLLER - en i huvudsak ekonomiskt inriktad tjänst hos de flesta företag och kommuner. Han eller hon är en ekonom med inriktning på verksamhetsstyrning, huvudsakligen med hjälp av ekonomiska beräkningar, som ska hojta till när någon del av verksamheten håller på att kantra, se katastrofen innan den inträffar och föreslå åtgärder för att undvika den. Härmed föreslår jag att Migrationsverket skyndsamt tillsätter en

Rimlighetscontroller

 - en oväldig person som går igenom och rättar till uppenbart felaktiga beslut. Som tar slarviga handläggare i örat, som gör de självklara humanitära avvägningar som fega tjänstemän inte vågat sig på. Som ser till att en kantrad myndighet kommer på rätt köl igen.

  

I don't wanna die too young

Yeah, too young, yeah, too young

I don't wanna die too young, too young, too young

Counting bands, hallelujah, 'lujah, 'lujah

I don't wanna die too young, too young, too young

I've been grindin' way too long, too long, too long