Trump:  Stop the massive inflow of refugees. [Stoppa den massiva flyktingströmmen]

Andersson: Sverige ska inte ta emot fler flyktingar än vi klarar av att integrera, och integrationen fungerar inte som den ska. 

Trump:  My grandparents didn't come to America all the way from Germany to see it get taken over by immigrants! [Min far- och morföräldrar kom inte till Amerika hela vägen från Tyskland för att se landet tas över av immigranter!]  :-[ 

Andersson: Vi skulle tidigare ha varit tydliga med att vi inte kan ha ett större mottagande än vad samhället klarar av att ta emot.

TrumpIt's called illegal immigrants, okay? Now some people are talking about undocumented, because it sounds softer, I don't use that word. [Det kallas illegala invandrare, eller hur? Nu pratar en del människor om "papperslösa", eftersom det låter mjukare. Jag använder inte det ordet.]

Andersson: Jag tänker att de personerna /flyktingar/ har större möjligheter om de söker sig till något annat land.

Trump:  We only want to admit those into our country who will support our country and love deeply our people. [Vi vill bara släppa in dem som stödjer vårt land och som älskar vårt folk djupt.] 

Andersson: Man får inte asyl utifrån hur mycket man har rotat sig eller etablerat sig!

Trump: Why are we having all these people from shothole countries come here? [Varför kommer alla dessa människor från rövhålsländer hit?]

Andersson:  [Ingen kommentar!]