Om

2014-2019 bloggade jag varje måndag på www.genealogi.se om släktforskning och angränsande ämnen. Däremot kunde jag inte där tycka till om annat som ligger mitt hjärta nära, politik t.ex. eller världshändelser. Det som till sist fick mig att ta bladet från munnen och starta en andra blogg - Teds Tankesmedja - är den förfärliga situationen för tusentals ensamkommande flyktingbarn. Särskilt från den dag de fyller 18, då de överges av Gud och människor, inte minst då av landets kommuner och ett Migrationsverk, som allt mer börjar likna ett Deportationsverk. Detta är på alla sätt orättfärdigt och ovärdigt en civiliserad nation som Sverige och jag känner att jag behöver ett expansionskärl för min vrede och frustration. Kanske kan några av tankarna från denna min smedja, inte minst då de historiska perspektiv jag har för avsikt att föra in, få en och annan att tänka till och tänka om ... 

Om mig

Vad heter vargarna?

Betrakta denna ganska obehagliga tavla, mästerligt komponerad och utförd av konstnären Göran Löfwing från Falköping [läs mer om honom här] Det första man kommer att tänka på är "Mors lilla Olle" där det dock handlade om en hyfsat snäll nalle, inte om fem glupska vargar. Det jag omedelbart associerar till är emellertid situationen för våra ensamkommande flyktingar, nu dessutom särskilt hårt drabbade, dels av Coronan och dels av en svekfull Annie Lööf.

Det är alltså lätt att se Hamid, Morteza, Naser, Ali och alla de andra jagade afghankillarna i den lille pojken i lingonskogen. Men vilka är då vargarna? Vilka är det egentligen som står efter deras liv och jagar dem skoningslöst från land till land, kontinent till kontinent och mellan liv och död? 

Kan det vara dessa fem som en gång tvingade iväg dem och deras familjer ifrån Afghanistan? Säkert är det så och säkert finns det ytterligare bevekelsegrunder kring faror och förföljelser som vi i västerlandet bara kan fantisera om. Som så många har uttryckt det; 

Vi valde inte flykten, flykten valde oss!

Så kom de då till Sverige och fick till att börja med ett anständigt mottagande, som dock snart byttes i motsatsen, en djävulsk plan för att långsamt men säkert bli av med så många som möjligt av dem utan att det märks i internationella sammanhang och därmed kastar en skugga över det snövita Sverige. Vilka är då de svenska vargarna, ingenjörerna och utförarna bakom detta svarta drama?  

Sannerligen är det så! Sveriges 180-gradiga omsvängning från humanism till XENOFOBI och skoningslös grymhet har gått i svindlande fart tack vare det unika och nära samarbetet mellan politikerna, migrationsverket och gränspolisen. I bakgrunden lurar ensamvargen Morgan, chefsingenjören och pådrivaren bakom landets nya migrationspolitik, arrogant immun mot såväl kritik som berättigade frågor. En ytterligare varg i denna flock skulle kunna vara MEDIA, som på många håll sovit sig igenom fem års nedmontering av tidigare självklara värderingar såsom solidaritet, medmänsklighet och en känsla för fair play. 

Förutom dessa officiella vargar finns det ett antal ivriga underhuggare som också gärna vill ha en bit av det nedlagda bytet, hyenor kan vi kalla dem och de är lika känslokalla som munviga: 

Nattens drottning hette tidigare Paula Bieler (SD), själv invandrarbarn. Hon kunde kläcka ur sig de mest ondsinta och hatiska kommentarer om flyktingar, ägnade att såra och skada dem som redan låg ned. På senare tid har hennes plats intagits av moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard. Hon efterträdde Johan Forssell, ytterligare en hårdför moderat, som med stämvibrato ondgjorde sig över minsta lättnad i flyktingarnas svåra situation.  Maria Malmer Stenergard slår i sin avvisningsiver knut på sig själv. Nu senast beskrev hon de ensamkommande som:

– En stor grupp vuxna män som har fått en prövning av Migrationsverket, i vissa fall av domstol, där man slagit fast att det inte finns skyddsskäl.

Med den logiken kan det inte finnas några skyddsskäl för någon enda grupp på denna planet. Afghanistan är världens farligaste, söndertrasat av inbördeskrig, fanatisk terrorism, etniska motsättningar, svår Covid-19 och dålig sjukvård. Men SKYDDSSKÄL har inte en enda människa som flytt detta land, inte enligt Migrationsverket och det är ju där man avgör frågan - inte i Utrikesdepartementet, inte i FN, Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare utan gränser, Amnesty eller någon annan instans som vet vad de talar om. Maria krokodiltårade också fram följande PS:

– Jag vill tillägga att det här en grupp som farit väldigt illa och som har kastats mellan hopp och förtvivlan. Det vilar ett enormt tungt ansvar på dem som har drivit igenom det här. Det var många av oss som varnade för att det bara skulle bli ett enda långt lidande i en enda lång utvisning. Det är inte humant även om man påstår motsatsen.

Det alltså betydligt humanare att sätta alla oönskade flyktingar på planet till Kabul där blod och död råder, än att låta dem stanna i det land där de nu vistats i fem år, studerat och acklimatiserat sig i. Det är synd om dem, men det är deras eget fel, tycks hon mena! Plötsligt kommer jag att tänka på Ilse Koch, Häxan i Buchenwald, som också hon saknade empati och medmänsklighet och snarast njöt av att plåga sina fångar. Uppbackad är Maria av munvige Ulf Kristersson, som stundtals också petar in en pinne i brasan, en pinne av hänsynslöst förakt för människors lika värde och rättsstatens principer.

Fredrik Malm är en udda fågel i sammanhanget. Liberal så det skriker, och skriker gör han om att de afghanska flyktingarna ska avvisas. Märklig logik, dels eftersom hans partiledare en gång flydde till vårt land från Afrika, dels för att han själv engagerat sig hårt för Armeniernas situation och för erkännandet av det Armeniska folkmordet 1915 och framåt. Däremot vill han inte ta till sig argumentationen att folkmordet i Afghanistan på Hazarer från 1850-talet och fram till dags dato på alla sätt kan jämföras med det armeniska.

Och så var det då lille Jimmy, som aldrig har varit så nöjd som nu, när alla andra politiker tävlar om att bli som han eller värre ...

Vad heter vargarna?

Hycklarnas Huvudkontor


Vi tänder ett ljus i Advent - det värmer den som frusen är.
Vi tänder ett ljus i Advent - det sprider ljus i vårt mörker här.
Och alla som är rädda och fryser på vår jord -
de borde få sitta vid vårt bord,
när vi tänder ett ljus i Advent, när vi tänder ett ljus i Advent!
En liten vacker Adventsvisa som man gärna nynnar på så här års. Men den riktiga stämningen vill inte infinna sig. "Alla som är rädda och fryser på vår jord" - tanken går osökt till pojkarna i Paris, de som efter fem år i konungariket Sverige, världens mest humana land, blev tvungna att fly för sina liv. Att stanna i Sverige, att utan att ha begått något brott jagas och infångas av gränspolisen och placeras i fängelseliknande förvar för att så småningom deporteras till ett land av blod och död, känns sällan som ett alternativ.
Då framstår kylan, hungern, hemlösheten och hopplösheten i Frankrike som ett bättre val.
Tänk på dem nu i vinter och inse att det är vi, hycklarnas huvudkontor i Europa, som har försatt dem i denna förtvivlade situation!

Mästaren och hans lärjunge

Finns det inte vissa likheter mellan den amerikanske presidenten och den svenske justitie- och migrationsministern? Inte storleken, utseendet eller galenpanneriet kanske, men väl självgodheten, maktfullkomligheten, skamlösheten och omänskligheten. På var sitt håll dribblar de med oskyldiga människors liv utan en tanke på det lidande de utsätter dem för, till och med små barn och ungdomar. Men det finns en annan likhet som är direkt slående: 

Båda ljuger! 

Trump ska vi inte tala om. Han är en patologisk lögnare, som saknar förmåga att säga ett sant ord. Med Morgan Johansson är det lite mer komplicerat. Man skulle möjligen kunna kalla honom en SELEKTIV LÖGNARE - där de utvalda osanningarna handlar om migration i allmänhet och de ensamkommande flyktingarna i synnerhet. Vad är det då för lögner och halvsanningar han så konsekvent försöker sälja in?

  • Sverige kan inte ha en flyktingpolitik som väsentligen skiljer sig ifrån övriga Europas. Det här är ett mantra som formligen hamras in i varje intervju med de främlingsfientliga politikerna, varav Morgan Johansson är den mäktigaste. Visst skulle vi kunna det om vi bara ville.
  • "Nästan alla de Afghanska ungdomar som kom till Sverige 2015 saknar skyddsskäl". Detta är en förbannad lögn som varje dag vederläggs av nyheterna från detta korrupta och livsfarliga land där ingen går säker, allra minst de etniska minoriteter vilka nästan alla afghaner i Sverige tillhör. Detta vet Morgan Johansson och alla andra politiker, men man väljer att blunda för det och i stället mutar man regimen i Kabul med ytterligare miljarder för att ta emot sina egna medborgare (varav de flesta inte ens flytt från Afghanistan utan från Iran eller Pakistan där de vistats sedan den förra vågen av etniska utrensningar för 20 år sedan).
  • "Sköt studierna, håll er i skinnet och skaffa jobb - så kommer det här nog ordna sig" lovade Morgan Johansson när den Nya Gymnasielagen antogs. Det var lögn det med. Ingenting ordnade sig eftersom Migrationsverket valde - säkert på ministerns anmodan - att tolka begreppet "fast arbete" på hårdast möjliga sätt. När det sedan på grund av Coronan blev totalt omöjligt att hitta sådana arbeten kunde regeringen naturligtvis ha ingripit och lättat på kraven - men så icke ... 
I Riksdagens frågestund i fredags undrade vänsterns Christina Höj Larsen om de tilltänkta lättnaderna i Gymnasielagen också på något sätt skulle omfatta dem som tog studenten i år. Svaret blev NEJ med flera utropstecken efter. Först förklarade han salvelsefullt de skäl som gjort att regeringen kommit fram till dessa lättnar, inklusive Coronans verkningar, men menade att det är omöjligt att få till ändringarna i tid för 2020 års studenter att dra nytta av dem. Resultatet blir att de allra mest ambitiösa, motiverade och redan i hög grad integrerade bland de ensamkommande skall förpassas till ett land av blod och död, medan de mindre motiverade och sämre integrerade får en betydligt bättre chans. Var finns logiken i detta?

Morgan Johansson tycks vara synnerligen nöjd med sitt eget mantra om att "hålla sig i skinnet" eftersom han så ofta upprepar det, ibland till och med åtföljt av ett förtjust litet fnitter. Trots att löftet har brutits och det inte hjälper hur väl man sköter sig i detta de hänsynslösas och maktfullkomligas förlorade land. "Löftena kunna ej svika" skaldade Lewi Pethrus. Men politiker behöver inte hålla sina löften, särskilt inte om en eller annan röst i det kommande valet står på spel. 

Precis som Donald Trump har Morgan Johansson fått fribrev från all anständighet och tycks onåbar för kritik. Han avstår gärna från att gå i svaromål och på något märkligt sätt låter sig press och media därmed nöja. Kan man i längden ha en Justititie- och Migrationsminister som ljuger, fixar och tricksar, sviker sina löften och visar prov på samma elasticitet kring rättvisa, etik, moral och medmänsklighet som någonsin Donald Trump?

Nej!


Persona non prata

Det var knappt att vi trodde våra ögon och öron härom morgonen då landets justitie- och migrationsminister, socialdemokraten Morgan Johansson, blankt vägrade att inför kameran tala med Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard. Moderaterna hade just hoppat av de migrationspolitiska samtalen och ministern föreföll kränkt. Egentligen ville han nog hoppa upp och krama om henne, de båda har ju bara så mycket gemensamt, men av partitaktiska skäl var detta naturligtvis inte tänkbart. I stället fick de båda låta sig intervjuas separat av programledarna, och det fanns därmed inga möjligheter för dem att besvara den andres beskyllningar och oförskämdheter. Morgan hade tydligen hotat med en Westerberg om han inte fick som han ville ...

Vi som är lite till åren minns det som om det var igår - valnatten 1991 då Folkpartiledaren Bengt Westerberg vägrade att sitta i samma soffa som Ny Demokratis Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Han reste sig och gick ... Även då handlade det mest om invandringen!

Det börjar bli ett mönster det här, att Migrationsministern vägrar att ställa upp på intervjuer eller samtal om migrationspolitiken. På sin höjd "låter han meddela" men för det mesta är han tyst. Försöker tiga ihjäl frågan! Det har han gjort i över ett år nu och det verkar inte som om någon, allra minst media, verkar ha noterat metoden och hur konsekvent han genomför den. Man kan tycka att ansvarig minister har en skyldighet att svara på frågor från SvT, SR och Rikspressen - men detta gäller uppenbarligen inte för Morgan Johansson.

För oss som är insatta i ärendet är valet mellan Malmer Stenergard och Johansson riktigt besvärligt. Vem skall man heja på? Pest och kolera .... Men frågan är om inte Malmer Stenergard tar priset. Så fort hon vrider på pratkvarnen kommer det ett ordmyller av sällan skådat slag. En överlägsen och självrättfärdigande exposé över det egna partiets förträfflighet och motståndarnas ohederlighet och opålitlighet. Man slås omedelbart av likheten mellan Malmer Stenergard och en annan främlingsfientlig tänkare, Sverigedemokraternas numera avgångna Paula Bieler. Deras argument, retorik och kroppsspråk är så likartade att misstanken infinner sig: Har Maria tagit lektioner av Paula? Gemensamt för dem båda är deras totala avståndstagande från medmänsklighet och empati, åtminstone vad beträffar oönskade flyktingar från fjärran land. De har valt att se alla flyktingar som en grupp svartskallar, aldrig som enskilda människor. För dem är alla, ungdomar, barn och vuxna, blott siffror i statistiken, flyttbara pjäser. Det finns ett ord för denna inställning: GRYMHET! 

Cruella Malmer och Cruella Bieler


Med ombud för de moderata
vill Johansson helst inte prata,
och hellre än att fåfängt kriga
Han föredrar att stilla tiga.
Han hoppas väl att ingen ser
de illdåd som i Sverige sker.
Ministern verkar i skymundan,
och pressen sover: Fy för hundan!

JAZZ-SOSSEN (Teds Revy)

När orden, protestlistorna, demonstrationerna och marscherna tar slut återstår endast löjet, den politiska satiren. Den kan möjligen väcka medborgarna till insikt om att partiernas ledargarnityr har tappat greppet och övergivit all hederlighet och humanism till förmån för opportunism, främlingsfientlighet och ren och skär grymhet. Klicka på länken för ett litet smakprov ...

JAZZ-SOSSEN 

Äldre inlägg

Nyare inlägg