Om

2014-2019 bloggade jag varje måndag på www.genealogi.se om släktforskning och angränsande ämnen. Däremot kunde jag inte där tycka till om annat som ligger mitt hjärta nära, politik t.ex. eller världshändelser. Det som till sist fick mig att ta bladet från munnen och starta en andra blogg - Teds Tankesmedja - är den förfärliga situationen för tusentals ensamkommande flyktingbarn. Särskilt från den dag de fyller 18, då de överges av Gud och människor, inte minst då av landets kommuner och ett Migrationsverk, som allt mer börjar likna ett Deportationsverk. Detta är på alla sätt orättfärdigt och ovärdigt en civiliserad nation som Sverige och jag känner att jag behöver ett expansionskärl för min vrede och frustration. Kanske kan några av tankarna från denna min smedja, inte minst då de historiska perspektiv jag har för avsikt att föra in, få en och annan att tänka till och tänka om ... 

Om mig

Ett anspråkslöst förslag

Migrationsminister Morgan Johansson har varit i Bryssel och träffat sina Europeiska kollegor för att tillsammans med dem komma fram till gemensamma regler kring behandlingen av asylsökande. Stolt kunde han häromdagen redovisa den enda punkt av åtta som gruppen till sist lyckades bli ense om; 

Att det ska bli lättare att låsa in de asylsökande som fått avslag och väntar på avvisning och att de kan hållas inspärrade längre än vad som idag är möjligt. 

Bravo! Nu väntar vi med spänning på de övriga sju punkterna. Vad kan de tänkas innehålla tro? Hur ska migrationsministerhökarna från Polen, Tjeckien och Sverige kunna övertyga sina samvetsömma  duvor till kollegor från t.ex. Frankrike om den tuffa linjens förträfflighet och om hur man ska komma förbi tidigare bleka överenskommelser om mänskliga rättigheter, skydd för HBTQ-personer och konvertiter, barnkonventioner o.s.v.   

I Jonathan Swifts anda och i syfte att få lite fart på ministrarna vill Teds Tankesmedja idag bidra med en visserligen inte ny men i sammanhanget väldigt fräsch idé - Ett anspråkslöst förslag, ägnat att ersätta den insomnade Dublinkonventionen:

TATUERA ALLA ASYLSÖKANDE!

Direkt vid ankomsten! Pränta in ett individnummer och kanske någon sorts symbol som visar vilket land personen flytt ifrån. Kanske man rent av skulle passa på att utöka med "etnicitet" - så att det med en gång går att utläsa om flyktingen är pashtun, hazar, tadzjik eller något annat. Det senare är desto mer viktigt eftersom ministrarna själva lever i lycklig okunnighet om denna viktiga parameter och framhärdar med att tala om "afghaner" som om detta begrepp existerade ...

Identifieringen skulle också kunna kompletteras med uppgifter om religion, sexualitet, politisk övertygelse och kriminalitet, allt efter högt föredöme från Nazitidens Tyskland: 

Om inte förr så har väl mina läsare nu insett att ovanstående text är ett försök till NATTSVART SATIR - så överdriven som man rimligen kan göra den, och ändå så snubblande nära vår verklighet idag, A.D. 2019.

Jag vet en person som kommer att gå i taket om och när han läser denna text; vår lokale riksdagsman, socialdemokrat så klart, som inte tål jämförelser mellan 30-talets Tyskland och 2010-talets socialdemokratiska Sverige. "Det är inte OK att jämföra svensk asylpolitik med förintelsen, Ted!" är hans eviga mantra och där har han givetvis rätt. Med det judiska folkets lidande på 40-talet med osannolika förföljelser och kränkningar, med utrotningsläger och mer än 6 miljoner mördade, män, kvinnor och barn, är det få som kan mäta sig. 

Men det finns paralleller: STALIN till exempel och MAO har långt fler liv på sina samveten (de obefintliga), och POL POT (Kambodja), MENGISTU (Etiopien) och AFEWERKIE (Eritrea) ligger också bra till. För att inte tala om RAHMAN KHAN, Emiren av Afghanistan, som mot slutet av 1800-talet lät massmörda kanske 60% av den Hazariska befolkningen samt föslava återstoden. Dessa övergrepp har aldrig upphört utan fortsätter oförtrutet, ihjältigna av media, och är naturligtvis orsaken till massflykten av bortemot 5 miljoner Hazarer till grannländerna Iran och Pakistan - med en liten, liten rännil till Sverige.

Jag föreslår att det visst går att JÄMFÖRA hazarernas och andra minoriteters situation med det judiska folkets lidanden genom århundradena. Lidandet är individuellt och blir inte större för att det delas av många. Däremot skall man akta sig för att JÄMSTÄLLA lidanden i olika länder och historiska skeden. 

Afghanistans behandling av sina etniska minoriteter kan vi kanske inte göra så mycket åt. Däremot står det faktiskt i vår makt att påverka den svenska regimens omänskliga behandling av våra ensamkommande flyktingar och cyniska metoder för att bli av med dem. Det som behövs är en ständig och eskalerande kritik av det statsbärande partiet, socialdemokraterna, Stefan Löfven och Morgan Johansson samt av Migrationsverket och Gränspolisen. Att få media att intensifiera avslöjandet av alla ohederliga beslut och galna konsekvenser av politisk feghet och myndighetsmissbruk. Att inte förtröttas utan fortsätta alla aktioner, manifestationer och protester till dess att gråsossar och andra förstår att det de håller på med inte är OK!

  

På halv stång ...

Idag är det 6 juni, Sveriges nationaldag, och alla flaggor går i topp. Inte min! Jag har sorg! Mitt land, som jag i alla år varit så stolt över, har svikit mig och oss alla. Politikernas, myndigheternas och polisens panikartade agerande hösten 2015 visade sig vara början på en juridisk, etisk och moralisk kollaps av sällan skådat slag. 

 • En tid av godtycke, rättosäkerhet, paragrafrytteri och dubbelmoral. 
 • En tid då ett främlingsfientligt parti med metallrörsmentalitet vinner var femte väljare för sin bruna agenda. 
 • En tid då de statsbärande partierna inte törs stå upp och försvara de värden vi alla trodde var självklara. 
 • En tid med retroaktivt verkande lagar. 
 • En tid då varenda konvention som vårt land undertecknat saklöst negligeras. 
 • En tid då föräldrar skiljs från sina barn, syskon från varandra och 107-åringar fortfarande inte vet om de får stanna i vårt land. 
 • En tid där en havererad myndighet tillåts fatta det ena huvudlösa beslutet efter det andra.
 • En tid där fackliga intressen väger tyngre än kompetenta och behövda medmänniskors liv och framtid - där en utebliven semesterdag för 10 år sedan kan vara nog för utvisning. 
 • En tid där ingen vågar ta ansvar - där Svarte Petter maktlöst bollas mellan fega politiker, inkompetenta tjänstemän och polismaktens lydiga knektar.

Det är svårt att känna någon riktigt glädje och stolthet över ett land, som sedan 2015 metodiskt monterat ned sitt goda namn och rykte kring behandlingen av invandrare och flyktingar - en i moralisk mening kapsejsad nation - ens på denna, den svenska flaggans blågula dag:


Åh, du gamla, åh, du fria
tomtegubbar å Lucia
majstång, dua eller nia?
Hammarskjöld å spela fia
SJ, penninglotteri
å lutfisk, semlor, VM-hockey
ABBA, Hasse Telemar
å Taube å Kalles Kaviar
 
Slipstvång å tipsomgång
Lillbabs å sill å snaps
 
Thore Skogman å Fälldin
förbud att brygga maskrosvin
å smörgåsbord å spela Bingo
Stockholms skärgård, Floyd å Ingo
Silvia, Kungen, Moder Svea
å Per-Albin å IKEA
Ingemar Stenmark å Björn Borg
å rånaren på Norrmalmstorg
 
Tiotusenkronorsfrågan
Vasalopp å svensktoppsplågan
 
Frukostklubben, nyårsvaka
Ingmar Bergman, fläskpannkaka
Gunder Hägg å Greta Garbo
Snoddas, Hyland, Saab å Volvo
Alva Myrdal, knäckebröd
Nobel å gamle Kungens död
Strindberg å systembolag
Skål för Svenska Flaggans Dag


Denna kärleksfulla sammanfattning av allt det typiskt svenska, författad av min bror Clas Rosvall för närmare 40 år sedan, känns i vissa delar rejält inaktuell och skulle behöva uppdateras. Förmodligen låter detta sig dock icke göras, eftersom man då måste ta med allt det som idag är typiskt för vårt folk; främlingsfientlighet, myndighetsmissbruk, politisk ohederlighet och rättsröta!

Gör som jag: 

Hissa flaggan på halv stång!

Skyddspass och Respass

 

En av de mest kända svenskarna i världshistorien är utan tvekan Raoul Wallenberg, diplomaten som med hjälp av svenska "skyddspass" mot alla odds lyckades rädda livet på tusentals ungerska judar som annars hade hamnat i Auschwitz. Sverige var ett neutralt land och lovade alltså att ta emot alla personer med sådana skyddspass så snart krigssituationen medgav resor till vårt land. Utformningen av dessa dokument gjordes så formell och "officiell" som det bara var möjligt med stämplar och symboler, så att lydiga tyska knektar inte skulle våga trotsa dem. 

Sverige räddade med detta diplomatiska knep kanske 10.000 till 15.000 annars dödsdömda ungrare. Kunde det inte nu vara läge för Republiken UNGERN att betala tillbaka denna nationella hedersskuld genom att utfärda liknande skyddspass för alla de olyckliga flyktingar från Afghanistan som faller igenom det svenska sållet av ogenomtänkta lagar och sanslös myndighetsutövning? Ungerns Viktor Orban och Sveriges Stefan Löfven kan säkert finna varandra i någon sorts avtal - de har ju de senaste åren utvecklat en samsyn kring hur oönskade flyktingar skall behandlas. 

       

Ovanstående jämförelse skulle lätt kunna avfärdas som överdriven satir, men ju mer man funderar över den desto större blir likheterna och desto värre stinker det svenska agerandet efter 2015. 

Ända fram till 1800-talets mitt kunde man inte färdas inom Sverige utan ett så kallat respass - ett officiellt dokument, utfärdat av länsstyrelsen, som resenären var tvungen att ha med sig närhelst han skulle färdas över länsgränsen. Dessutom skulle det visas upp och stämplas eller signeras vid ankomsten till destinationsorten. Ett exempel på ett sådant respass ser ni i den infälla bilden till höger här ovan. Ett otympligt system kan man tycka idag - men även här finns det en rykande aktuell motsvarighet: Våra ensamkommande flyktingar, även de som lyckats få Temporärt Uppehållstillstånd (TUT), är i praktiken fångar inom vårt lands gränser. Eftersom de flesta av dem inte har möjlighet att få fram ett afghanskt pass och eftersom Konungariket Sverige vägrar att ge dem ens temporära svenska sådana, kan de inte färdas utanför landets gränser. Inte ens till våra nordiska grannländer. 

Ordet RESPASS har idag fått en helt annan innebörd. Det betyder i stort sett att FÅ SPARKEN - från en anställning eller ett förtroendeuppdrag: "Efter att ha tafsat på några kvinnliga partikamrater fick politikern till sist respass". Förr kunde det också handla om göra slut med en fästman eller fästmö: "Hon gav honom respass". Inom idrottsrapporteringen används uttrycket mycket flitigt för att beskriva förflyttningar inom seriesystemen eller byte av tränare o.s.v. 

Om de svenska myndigheterna är snåla med fungerande passhandlingar för oönskade flyktingar är man desto mer generös med respass - d.v.s. enkel biljett till Kabul - för dem man med alla till buds stående medel vill bli av med. Där hjälper inga böner och protester. Avvisningen är och skall genomföras - hur rättsvidrig, omoralisk eller inhuman den än är. Och prestigefylld! Myndigheten har talat och myndigheten har alltid rätt!

I detta läge återstår bara att vädja till den ungerske premiärministern:

Käre Viktor!

Vill du vara snäll och be din ambassadör i Sverige att utfärda omkring 10.000 skyddspass för de illa behandlade flyktingar som riskerar avvisning till blod och död i Afghanistan och som jag av partipolitiska skäl inte kan ge amnesti.

Med vänlig hälsning

Stefan


Babblarna på Migrationsverket


Barnen och pappan utvisas till Afghanistan – mamman kvar


Så skriver Dagens Nyheter i går och flera andra tidningar och mediasajter, bl.a. Expressen, har också tagit upp tråden. Det handlar alltså om bröderna Ali Asghar, 5 år, och Benjamin, 5 månader, som nu ska utvisas till Afghanistan – med sin pappa men utan sin mamma. Migrationsverket menar att det inte finns något annat sätt att tolka den nya lagen - d.v.s. Gymnasielagen. [Bild: Lina Alriksson] 

Hårt luttrade som vi är av den aldrig sinande raden av vansinniga, orättfärdiga och inhumana beslut fattade av detta märkliga verk hade detta hjärtskärande ärende kunnat passera förbi obemärkt - men något i myndighetens babblande svar gjorde att det inte gick att tiga ...

DN/Vuviana Caloias: 

Enligt Migrationsverket innebär beslutet inte att Benjamin skiljs från hela sin familj, eftersom pojken ska utvisas tillsammans med sin pappa och sin femårige storebror till Afghanistan. 

”Benjamin är visserligen ett litet barn. Det har inte framkommit att hans anknytning till dig [modern] är starkare än hans anknytning till sin far och sin bror som han sammanlevt med sedan födseln”, skriver Migrationsverket till mamman i beslutet .

Eftersom Benjamin ska utvisas tillsammans med sin pappa och sin femårige storebror Ali Asghar menar Migrationsverket att beslutet inte innebär att han separeras från hela sin familj.

– Migrationsverket har sagt att jag får välja. Antingen är jag kvar här, studerar och jobbar. Eller så åker jag tillbaka till Afghanistan med mina barn och min man, säger modern Javaher Rezai.

Hela den upprörande artikeln, där det också framgår vad föräldrarna har flytt ifrån och vad som väntar dem om de återvänder kan läsas på

Barnen utvisas 

Detta fall skapar faktiskt andnöd bland alla oss som har ett hjärta kvar i kroppen. Det som för bara något år sedan var absolut otänktbart - att skilja ett spädbarn från dess mor - betraktar Migrationsverket som den naturligaste sak i världen. Barnen blir ju inte föräldralösa - det duger lika bra med pappan - och så kan Migrationsverket fortsätta att sova lugnt på nätterna. 

Vet ni vad jag kommer att tänka på?

 

Sophies val

Hollywoodfilmen från 1982 i regi av Alan J. Pakula med Meryl Streep i huvudrollen, där hon tvingas att välja mellan sina barn. Det ena får kanske möjlighet att överleva nazisternas fasor, det andra skickas direkt till gaskammaren.

Jag vet att man inte bör och inte skall jämföra judarnas, romernas, slavernas och de homosexuellas situation i Tyskland på 1930-talet med tillvaron för de oönskade flyktingarna från Afghanistan, världens farligaste land, i Stefan Löfvens Sverige 2019. 

Men är vi inte nu snubblande nära?

Man brukar säga om Donald Trumps hängivna anhängare - galenpannorna - att deras president kan ta sig för precis vad som helst utan att dessa skulle börja reagera och ifrågasätta honom. En skribent menade att inte ens ett scenario där presidenten i direktsändning lägger sin egen son på grillen framför Vita Huset och tänder på skulle hjälpa ...


Finns det något som skulle få odjuren på Migrationsverket att sluta babbla och börja tänka? 


Om anti-semiter och anti-afghaner

– I socialdemokratin, i arbetarrörelsen, finns det noll tolerans för antisemitism. Den som vill vara en del av svensk arbetarrörelse står upp till 100 procent mot antisemitismen. Inget annat gäller.

Så svarade vår statsminister, Stefan Löfven, på en fråga nyligen kring en olycklig incident i Malmö på 1 maj, där SSU:are skanderat "krossa sinonismen" samt tillade med stolthet att "vi ska stå värd för en stor internationell konferens nästa år för att visa världen att vi alltid står upp mot antisemitismen".

Gott och väl och lycka till med det! Världen får aldrig glömma vad som en gång hände Europas judar och romer och nya generationer måste informeras om vilka groteska konsekvenser en sådan outmanad hets mot folkgrupp kan få. 

Men .... det tycks finnas två Stefan Löfven. Å ena sidan den rättfärdige statsmannen som kämpar den goda kampen mot antisemitism och för rättvisa, upplysning och humanism - å andra sidan den slugt beräknande realpolitikern som för att vinna tillbaka röster från den bruna tokhögern är beredd till vilka panikåtgärder som helst mot de ensamkommande flyktingar som nu vistats i vårt land i över tre och ett halvt år. 

Det finns ett namn på denna kluvenhet - hämtat från den romerska mytologin: man talar om 

JANUSANSIKTE

Janus öppnar och stänger himlaljusets portar och avbildas därför med två ansikten, ett som blickar in i framtiden och ett som ser tillbaka in i det förflutna. Han ansågs även som den äldste av gudarna samt som den gode skaparen, särskilt av floder och källor. Hans två ansikten har senare kommit att tolkas som att han har en förrädisk natur. [Wikipedia]  

 • Hur är det möjligt för en person som talar så passionerat om kampen mot antisemitism att konstruera och uppmuntra samma sorts förföljelser och etniska rensning som den rasbiologer och andra lättledda grupperingar genom historien utsatte europas judar för?- 
 • Som blundar för de effekter ett krackelerande svenskt rättssystem och ett i djupaste mening ondskefullt Migrationsverk - kombinerade med ett knekteri av orderlydande gränspoliser - får för de hårt traumatiserade ungdomarna från Afghanistan. 
 • Som nonchalerar de samstämmiga rapporterna från FN, Röda Korset, Rädda Barnen och snart sagt alla andra organisationer som vet vad de talar om utan i stället med en spyflugas envishet låter sina lydiga underhuggare fortsätta att hävda att dessa flyktingar från världens kanske allra farligaste land saknar "skyddsbehov". 
 • Som pratar vitt och brett om att Europa måste ta ett gemensamt ansvar för migrationen samtidigt som den märkliga gymnasielagen läcker som ett såll - i första hand till Frankrike som nu tvingas visa det förbarmande och den humanism som Sverige inte längre förmår stava till.

Stefan Löfven är inte antisemit - men han har gått och blivit antiafghan! Förstår han detta själv? Förmodligen inte - men om han gör det så stämmer Janusdefinitionen ovan väl in på honom:

Han har en förrädisk natur!
Äldre inlägg

Nyare inlägg